เลื่อนวันสอบข้อเขียน ฯลฯ โครงการมหิดลเพื่อชาวชนบท

UploadImage


ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
 
- เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ที่นั่งสอบ และสนามสอบ โครงการมิดลเพื่อชาวชนบท จากเดิมวันที่ 25 ตุลาคม 2554 เป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2554

- นอกจากนั้นยังเลื่อนวันสอบข้อเขียน จากเดิมวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554 เป็นวันที่ 10 ธันวาคม 2554

- และขยายเวลาส่งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบระบบมหิดลโควตา จากวันที่ 21 ตุลาคม 2554 เป็นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
UploadImage

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น