โครงการช้างเผือก คณะสถาปัตย์ฯ ม.ขอนแก่น ปี 55

UploadImage

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะ ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรโครงการปกติ โดยวิธีพิเศษ (โครงการช้างเผือก) จำนวน 2 สาขาวิชา คือ

1.  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมรับสมัครจำนวน 20 คน

2. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม รับสมัครจำนวน 20 คน

          โดยให้ทางโรงเรียนพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 3.00 ที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อตามโครงการนี้

ช่วงเวลารับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่โรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2554
- สอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม วันที่ 21 มกราคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น.
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 มกราคม 2555ที่เว็บไซต์ http://arch.kku.ac.th/
- สอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555
- ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานจัดการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-362046
หรือที่เว็บไซต์ http://arch.kku.ac.th/

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น