เลื่อนกำหนดการโครงการ พสวท. โครงการเพชรสนามจันทร์ ศิลปากร

UploadImage
 
เลื่อนกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการ พสวท. โครงการเพชรสนามจันทร์
 
วันรับสมัคร เปลี่ยนเป็น 16 ก.ย. 54 - 30 พ.ย. 54
 
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สมัคร เดิม 15 พ.ย. 54 เป็น 15 ธ.ค. 54
 
ส่วนกำหนดการอื่นๆ เป็นไปตามเดิม
 
สอบถามได้ที่ 0-3424-5303

UploadImage


เว็บไซต์หลัก http://www.sc.su.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น