มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครอาสาสมัครช่วยเหลือน้ำท่วม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ มธ.รังสิต 

           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมณ อาคารยิมเนเซียม 2 มธ. ศูนย์รังสิต ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2554 ต้องการรับบริจาคอย่างเร่งด่วน คือ เบาะที่นอน หมอน ผ้าห่ม จำนวนมาก

           รองศาสตราจารย์ ดร.กำพล รุจิวิชชญ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต ให้สัมภาษณ์ว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วน ณ อาคารยิมเนเซียม 2 มธ. ศูนย์รังสิต ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2554 โดยขณะนี้ มีผู้ขอความช่วยเหลือพักพิงแล้วประมาณ 800 คน ซึ่งศูนย์พักพิง ดังกล่าวสามารถรองรับได้จำนวนประมาณ 1,200 คน ทั้งนี้ หากศูนย์พักพิงที่อาคารยิมเนเซียม 2 เต็ม มหาวิทยาลัยจะขยายไปที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต ที่สามารถรองรับเพิ่มเติมได้อีกประมาณ 1,000 คน ทั้งนี้หากสถานการณ์น้ำท่วมพ้นวิกฤต มหาวิทยาลัยจะให้ความช่วยเหลือไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ และจะประเมินสถานการณ์เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องต่อไป

           ทั้งนี้ สิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องการรับบริจาคอย่างเร่งด่วน อาทิ เบาะที่นอน หมอน ผ้าห่ม จำนวนมาก โดยผู้ประสงค์จะบริจาคสามารถบริจาคได้โดยตรงที่อาคารยิมเนเซียม 2 มธ. ศูนย์รังสิต ผู้ประสงค์ที่จะเข้าพักพิงที่ศูนย์ช่วยเหลือ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2564-4027-8,0-2546-4109, 0-2546-4440 ต่อ 1777,1778 หรือบริจาคเงินได้ที่ ชื่อบัญชี กองทุนธรรมศาสตร์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 050-2-50948-2 ธนาคารทหารไทย สาขาธรรมศาสตร์-รังสิต โดยส่งเอกสารการโอนเงิน ไปที่หมายเลขโทรสาร 0-2564-3043


           นอกจากนี้ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้เตรียมการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินโดยสามารถติดต่อ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ การแพทย์ฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ดังนี้ 0-2926-9555, 0-2926-9037,0-2926-9015


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น