สทศ.เปิดให้ทดลองทำข้อสอบโอเน็ต

UploadImage
 
สทศ.เปิดให้ทดลองทำข้อสอบโอเน็ต 2554

         รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)เปิดเผยว่า ขณะนี้สทศ.ได้จัดทำตัวอย่างรูปแบบข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้น พื้นฐานหรือโอเน็ตปีการศึกษา 2554 สอบเดือนกุมภาพันธ์ 2555 สำหรับนักเรียนป. 6 ม.3 และม.6 ซึ่งเป็นข้อสอบฉบับปกติ พร้อมได้นำขึ้นเวบไซต์ของสทศ.www.niets.or.th เรียบร้อยแล้วดังนั้นตนฝากนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปที่สนใจให้มาศึกษาและทดลองทำข้อสอบได้ สำหรับรูปแบบข้อสอบโอเน็ตตนขอย้ำว่ายังมี 2 รูปแบบ ได้แก่รูปแบบที่ 1 ข้อสอบปรนัย แบบให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุด 1 คำตอบโดยข้อสอบป.6 และ ม.3 เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ส่วนข้อสอบม.6 เป็นข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก ซึ่งจะมีจำนวนข้อสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม และ รูปแบบที่ 2 ข้อสอบอาจเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่นปรนัยแบบให้เลือกคำตอบที่ถูกหลายคำตอบ หรือ แบบระบายคำตอบที่เป็นค่าตัวเลขหรือแบบเลือกคำตอบจากแต่ละกลุ่มที่มีความ สัมพันธ์กัน ซึ่งจะ มีจำนวนข้อสอบไม่เกินร้อยละ 20 ของ

         รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่าสำหรับการยื่นคำร้องขอเปลี่ยนสนามสอบวัดความถนัดทั่วไปหรือแก ตและวัดความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพหรือแพต ครั้งที่ 1/2555 เนื่องจากสทศ.ได้เลื่อนการสอบแกตและแพต จากเดิมสอบวันที่ 8-11 ต.ค.ที่ผ่านมาเป็นวันที่ 19-20 พ.ย.2554 และ วันที่ 26-27 พ.ย. 2554 ผู้มีสิทธิ์สอบคนใดประสงค์จะขอเปลี่ยนสนามสอบ เนื่องจากไม่สามารถเดินทางไปสอบ ณสนามสอบเดิมได้ ขอให้ยื่นคำร้องมาที่สทศ. ภายในวันที่ 28 ต.ค. 2554 โดยส่งเอกสารมาที่โทร.0-2219-2996 ซึ่งสทศ.จะพิจารณาเปลี่ยนสนามสอบให้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นและจะแจ้งผล การพิจารณาให้ทราบทางโทรศัพท์ และทางระบบแกตและแพตในวันที่ 7 พ.ย. 2554ขอบคุณข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น