โควตา การท่องเที่ยวมทร.ล้านนาเชียงราย ปี 55

UploadImage

 
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่เชียงราย
          เปิดรับสมัครโควตารอบแรก จำนวน 25 คน ในสาขาวิขาการท่องเที่ยว หลักสูตร 4 ปี รับผู้จบปวช. ม.6 หรือเทียบเท่า สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.chiangrai.rmutl.ac.th/ หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่  053-729600 ต่อ5220


คุณสมบัติพิเศษของสาขานี้

- เรียนจบหลักสูตรได้รับบัตรไกด์สีบรอนซ์เงิน สามารถนำเที่ยวได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
- ด้านทักษะทางภาษา เน้นการฝึกพูดภาษาอังกฤษ และจีน
- ด้านทักษะทางวิชาชีพ ฝึกบรรยายยังสถานที่จริง ออกทัวร์ทุกภาคการศึกษา และการจัดโปรแกรมทัวร์อย่างเข้มข้น
- ฝึกออกแบบและสร้างสรรค์สื่อที่ใช้ในการท่องเที่ยวทุกประเภท
- ส่วนด้าน งานโรงแรม  มีศูนย์ฝึกปฏิบัติจริง  
- จบมาสามารถทำงานได้ในส่วนของท่องเที่ยว เช่น บริษัททัวร์ ไกด์อิสระ งานใน
- ส่วนinbound และoutbound
- งานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
- ส่วนงานโรงแรม เช่น ประชาสัมพันธ์โรงแรม พนักงานต้อนรับ และงานด้านต่างๆในโรงแรม
- ส่วนงานเกี่ยวกับสายการบิน การรับจองตั๋วโดยสารเครื่องบิน เป็นต้น

UploadImage

"เรามุ่งมั่นจะสร้างบัณฑิตทุกคน ให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม พร้อมนำความรู้ไปสร้างสรรค์สังคมให้พัฒนาต่อไป"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น