เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับตรง ม.มหิดล


                มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบวิชาเฉพาะ ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ ทดสอบความสามารถเฉพาะด้าน (โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น) สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและ/หรือสุขภาพจิต จากเดิมวันที่ 18-27 กุมภาพันธ์  2555 เป็นวันที่ 20-27 กุมภาพันธ์ 2555 ส่วนกำหนดการ อื่นๆ ยังคมเดิมค่ะ 

UploadImage
 


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กองบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.0-2849-4586-98,  0-2849-4572  ,0-2849-4575  , 0-2849-4584    
http://www.mahidol.ac.th/quota2012/index.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น