เลื่อนสอบวิชาทักษะ โครงการรับตรง จุฬาฯ 55

UploadImage

          สำหรับน้อง ๆ ที่สมัครรับตรงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 และต้องสอบในวิชาทักษะที่ทางศูนย์ทดสอบวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันนี้ศูนย์ข่าวการศึกษาไทยจะมาแจ้งกำหนดการใหม่ของวันสอบนะคะ

กำหนดการสอบใหม่
1.สาขาทัศนศิลป์และนฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์เลื่อนสอบเป็นวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554 สอบวิชาทักษะนฤมิตศิลป์(เรขศิลป์) เวลา 09.00-12.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554 สอบวิชาทักษะนฤมิตศิลป์(มัณฑนศิลป์) เวลา 09.00-12.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554สอบวิชาทักษะทัศนศิลป์ เวลา 13.00-16.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554 สอบวิชาทักษะนฤมิตศิลป์(หัตถศิลป์) เวลา 13.00-16.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554 สอบวิชาทักษะนฤมิตศิลป์(นิทรรศการศิลป์) เวลา 13.00-16.00 น.

2.การสอบทักษะกีฬากอล์ฟโครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางด้านกีฬา
ซึ่งจะสอบในวันที่ 21 ตุลาคม 2554 สำหรับวันและเวลาที่จะสอบใหม่มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในภายหลังโปรดติดตามข้อมูลทางเว็บไซต์
http://www.atc.chula.ac.th/admission2/home.html

***โครงการทื่ทางศูนย์ทดสอบฯ จะแจ้งให้ทราบกำหนดการภายหลังได้แก่
1. โครงการศิลปะดีเด่น
2. สาขาดุริยางคศิลป์ไทยและดุริยางคศิลป์ตะวันตก (คณะศิลปกรรมศาสตร์)
3. สาขานาฎยศิลป์ไทยและนาฎยศิลป์ตะวันตก (คณะศิลปกรรมศาสตร์)
4. สาขาดนตรีไทยและดนตรีสากล (คณะครุศาสตร์)
5. สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา (คณะครุศาสตร์)สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Call Center: 0-2218-3717
โทรสาร: 0-2218-3700
E-mail: cuatc@chula.ac.th  
http://www.atc.chula.ac.th/admission2/home.html
 
UploadImage

          สำหรับน้อง ๆ ที่สมัครรับตรงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 และต้องสอบในวิชาทักษะที่ทางศูนย์ทดสอบวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันนี้ศูนย์ข่าวการศึกษาไทยจะมาแจ้งกำหนดการใหม่ของวันสอบนะคะ

กำหนดการสอบใหม่
1.สาขาทัศนศิลป์และนฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์เลื่อนสอบเป็นวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554 สอบวิชาทักษะนฤมิตศิลป์(เรขศิลป์) เวลา 09.00-12.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554 สอบวิชาทักษะนฤมิตศิลป์(มัณฑนศิลป์) เวลา 09.00-12.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554สอบวิชาทักษะทัศนศิลป์ เวลา 13.00-16.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554 สอบวิชาทักษะนฤมิตศิลป์(หัตถศิลป์) เวลา 13.00-16.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554 สอบวิชาทักษะนฤมิตศิลป์(นิทรรศการศิลป์) เวลา 13.00-16.00 น.

2.การสอบทักษะกีฬากอล์ฟโครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางด้านกีฬา
ซึ่งจะสอบในวันที่ 21 ตุลาคม 2554 สำหรับวันและเวลาที่จะสอบใหม่มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในภายหลังโปรดติดตามข้อมูลทางเว็บไซต์
http://www.atc.chula.ac.th/admission2/home.html

***โครงการทื่ทางศูนย์ทดสอบฯ จะแจ้งให้ทราบกำหนดการภายหลังได้แก่
1. โครงการศิลปะดีเด่น
2. สาขาดุริยางคศิลป์ไทยและดุริยางคศิลป์ตะวันตก (คณะศิลปกรรมศาสตร์)
3. สาขานาฎยศิลป์ไทยและนาฎยศิลป์ตะวันตก (คณะศิลปกรรมศาสตร์)
4. สาขาดนตรีไทยและดนตรีสากล (คณะครุศาสตร์)
5. สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา (คณะครุศาสตร์)สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Call Center: 0-2218-3717
โทรสาร: 0-2218-3700
E-mail: cuatc@chula.ac.th  
http://www.atc.chula.ac.th/admission2/home.html
 

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ4.11.54

  อยากสอบถามว่าบัตรสอบยังไม่มีให้ปริ้นเลยอะค่ะ
  สอบที่ไหนยังไง เราสอบวันที่ 6 นี้แล้ว
  หรือว่าเลื่อนอีกอะค่ะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ5.11.54

  ลองติดตาม ที่นี่นะคะ

  http://www.atc.chula.ac.th/admission2/home.html

  ตอบลบ