เลื่อนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ อักษรฯ ม.ศิลปากร

กระทบอีกโครงการ จากการเลื่อนการสอบ GAT PAT สำหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 ทำ ให้ต้องมีการเลื่อนการสอบวิชาเฉพาะออกไปสอบในเดือนธันวาคม 54 คะ  น้องๆที่สมัครโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยไหนไว้ ต้องติดตามประกาศกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
 
UploadImage


เนื่อง จากมีการเลื่อนสอบ GAT/PAT (เดือนตุลาคม) จากเดิมวันที่ 8-11ตุลาคม 2554 เป็นวันที่ 19-20พฤศจิกายน 2554 และวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2554

ดังนั้นจึงต้องเลื่อนสอบวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยคณะอักษรศาสตร์บางสาขาวิชา สนามสอบคณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม จากเดิมวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2554
เป็นวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2554

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทร. 034-255-091     
โทร.034-255-750-1
โทรสาร034-255-807     
www.quota.su.ac.th
www.reg.su.ac.th
www.su.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น