มช. จัดค่าย AIRCRAFT CAMP ครั้งที่ 2

UploadImage

AIRCRAFT CAMP ครั้งที่ 2
สุดยอดความรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ 
 
             ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำ โครงการ AIRCRAFT CAMPครั้งที่ 2 (เครื่องบิน 4 ช่องบังคับ) ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2554 สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น–ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและบุคคล ทั่วไป เพื่อให้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการบินให้น้องๆเยาวชนได้เรียนรู้ถึง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องบินบังคับวิทยุ ลักษณะของเครื่องบิน และลงมือประดิษฐ์เครื่องบินเองจริง รวมถึงได้ทดลองนำเครื่องบินเหินฟ้า 
 
            สำหรับน้องๆบางคนที่เคยเล่นเครื่องบินสองช่องทางมาแล้ว คงจะรู้สึกถึงอาการไม่ตอบสนอง ตามที่ใจเราต้องการ ทำท่าทางที่ใจคิดไม่ได้  สำหรับครั้งนี้เราได้จัดอมรมการทำเครื่องบินบังคับวิทยุสี่ช่องทางบังคับ ขึ้น เพื่อให้น้องๆได้ พบกับความสนุก ที่เพิ่มมากขึ้น  ทั้งการ หมุน และ การทำควงสว่าน การบังคับเครื่องบินขึ้นและลง 
 
             การอบรมครั้งนี้ นอกจากภาคทฤษฎีและสอนการสร้างเครื่องบินบังคับแล้ว ยังมีการฝึกบินกับ ซิมมูเลเตอร์ เพื่อเป็นการฝึกทักษะก่อนการบินได้เป็นอย่างดี เมื่อทุกอย่างพร้อมจะมีการทดสอบบินในสนามการบินจริง จากคณะผู้สอน และร่วมบินไปกับ พี่ๆ นักบินเครื่องบินเล็ก เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น–ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและบุคคล ทั่วไป 
 
             รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ปิดรับสมัครวันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม  2554 รับจำนวนจำกัดแค่ 20 ท่านเท่านั้น  ค่าลงทะเบียน ราคา 6,300.-บาท/คน (รวม อาหารว่าง 4 มื้อ อาหารกลางวัน 2 มื้อ ค่าเอกสาร, ค่าอุปกรณ์ )(ผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้เครื่องบินบังคับที่ตนเองสร้างขึ้น คนละ 1 ลำกลับบ้าน) ราคานี้ไม่รวมวิทยุบังคับ (หากต้องการวิทยุบังคับโปรดสั่งพร้อมการสมัครเครื่องละ 1,600.-บาท)
 
             หลักเกณฑ์การชำระเงิน/การลงทะเบียน ชำระเงินสด ณ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 667-2-26327-6 ชื่อบัญชี "ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
 
             กรุณา ส่งแฟกซ์ สำเนาใบชำระเงินพร้อมระบุรายละเอียดในใบสมัครมายัง ศวท‐มช. เบอร์แฟกซ์ 053‐892‐275 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินเบอร์โทร 053‐941‐971,943‐397 ต่อ 10,11  MOBILE  080-7933874

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น