รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบังฯ ปี 55

UploadImage

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบังฯ ปี 55

         สำหรับน้องๆ ที่ตั้งตารอคอยประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อปี 2555 จากสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขณะนี้ก็มีประกาศรับตรงมาแล้วอีกคณะนะคะ นั่นก็คือคณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียดดังนี้ค่ะ

สาขาและจำนวนรับ
1. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 60 คน
2. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 140 คน
3. เคมีอุตสาหกรรม 160 คน
4. เคมีสิ่งแวดล้อม 60 คน
5. เทคโนโลยีชีวภาพ 80 คน
6. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 80 คน
7. ฟิสิกส์ประยุกต์ 120 คน
8. สถิติประยุกต์ 60 คน
** น้องๆ สามารถเลือกได้ 3 สาขา โดยเรียงลำดับตามความต้องการนะคะ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 เป็นผู้ที่จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์

รับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 4 -  31 ตุลาคม 2554

สอบข้อเขียน
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2554

การสมัคร
สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.reg.kmitl.ac.th
  

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชั้น 2 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เลขที่ 3 หมู่ 2 ถนนฉลองกรุง
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร . 02-3298000-8099 ต่อ 3201 - 3205 [สายตรง 02-3298203]
โทรสาร  02-329-8204 
เว็บไซต์ http://www.reg.kmitl.ac.th
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น