รับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลาดกระบังฯ ปี 55

UploadImage

         สำหรับน้องๆ ที่สนใจอยากเรียนที่ ลาดกระบังฯ วันนี้ทางศูนย์ข่าวมีข่าวรับตรงมาฝากค่ะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีรายละเอียดคร่าวๆ ดังนี้นะคะ

คุณสมบัติผู้สมัคร
         ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

จำนวนคนรับเข้าศึกษา
จำนวน 60 คน

รับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน-  31 ตุลาคม 2554

สอบข้อเขียน
วันที่ 12 พฤษศจิกายน 2554

การสมัคร
สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.reg.kmitl.ac.th

 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชั้น 2 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เลขที่ 3 หมู่ 2 ถนนฉลองกรุง
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร . 02-3298000-8099 ต่อ 3201 - 3205 [สายตรง 02-3298203]
โทรสาร  02-329-8204
เว็บไซต์ http://www.reg.kmitl.ac.th
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น