2พ.ย.ประกาศรายละเอียดเลื่อนรับตรง ลาดกระบัง


UploadImage

ประกาศแจ้งเลื่อนการสอบข้อเขียนและเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์

เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลาย สถาบันฯ จึงได้เลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียน และเปลี่ยนแปลงกำหนดการอื่น ๆ ออกไป โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดต่าง ๆ  ได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป


UploadImage

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น