รับตรงวิศวฯ เพิ่มพิเศษรอบ2 ม.ศิลปากร

UploadImage


คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ   เพิ่มเติมรอบสอง ได้แก่
 
โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลประจำปีการศึกษา 2555 (รอบสอง)
คุณสมบัติ  :นักเรียนสายวิทย์-คณิต  มี GPAX  4  ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
กำหนดการ
เปิดรับสมัคร  10 ตุลาคม – 2 ธันวาคม 2554
สอบข้อเขียน วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ  18 ธันวาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 29 ธันวาคม 2554

 
โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา 2555 (รอบสอง)
คุณสมบัติ  :นักเรียนสายวิทย์-คณิต  มี GPAX  4  ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
กำหนดการ
เปิดรับสมัคร  10 ตุลาคม – 2 ธันวาคม 2554
สอบข้อเขียน วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ  25 ธันวาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 29 ธันวาคม 2554
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โทร. 034-219364-6 ต่อ 25127-9
http://www.eng.su.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น