ค่าย Pharmacy healthy camp ครั้งที่ 7คณะเภสัชฯ มมส.

UploadImage

         สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย จัดค่าย Pharmacy healthy campครั้งที่ 7ซึ่งเป็นค่ายที่เกี่ยวกับ การค้นหาตัวตน ของน้องๆ เพื่อที่จะได้รู้ว่าเหมาะกับการเรียนต่อในวิชาชีพเภสัชกรรมหรือไม่ รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครดังนี้ค่ะ

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการนักเรียน
ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 70คน

ระยะเวลาและสถานที่ในการจัดค่าย
วันที่ 25-27พฤศจิกายน พ.ศ. 2554ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการ
• เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6แผนกเรียนสายวิทย์ – คณิต
• สามารถร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาค่าย
• ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

การรับสมัคร
         นักเรียนที่มีความสนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ “MSU Pharmacy Healthy Camp 7th” ในช่องค้นหาของ Facebook หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้จากฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนที่คณะทำงานจัดส่งไป หรือดาวน์โหลดที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่าง

ส่งหลักฐานการสมัครซึ่ง ประกอบด้วย
 1.ใบสมัครหน้า 3-4 (ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
2. รูปถ่ายภาพสีขนาด 1.5นิ้ว จำนวน 2รูป (ติดในใบสมัคร 1รูป และแนบมาอีก 1รูป โดยเขียนชื่อ และโรงเรียนมาหลังรูปให้ชัดเจน) ส่งมาที่
สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
ต้องส่งหลักฐานทั้งหมดมา ภายในวันจันทร์ ที่ 7พฤศจิกายน 2554 (นับจากวันที่ลงประทับตราส่งทางไปรษณีย์) เท่านั้น

การประกาศผล
         จะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในวันอาทิตย์ ที่ 13พฤศจิกายน 2554โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทาง “MSU Pharmacy Healthy Camp 7th” ในช่องค้นหาของ Facebook
         ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องชำระเงินจำนวน 300บาท (รวมค่าเสื้อค่าย ค่าหนังสือค่ายและอาหารของน้องตลอดทั้งค่ายไว้แล้ว) ที่หน้าค่ายสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายแนะแนวโรงเรียน หรือ ชื่อพี่ และเบอร์โทร
1.พี่ตี้ 087-2169220
2.เฮียสี 086-8537363
3.พี่เพชร 081-2976882
4.พี่เฟิร์น 087-9218851
5.พี่ปูเป้ 082-8768906

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น