รับตรงภาคตะวันออก ม.บูรพา เลื่อนรับสมัคร

เนื่องจากเหตุการณ์ น้ำท่วมและ การเลื่อนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555  มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ประกาศ เปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด และประเภทรับตรงทั่วประเทศ  (ครั้งที่ 1) โดย เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครเป็น  วันที่ 23 ธันวาคม 2554 – 15 มกราคม 2555

 UploadImage


และเปลี่ยนแปลงกำหนดการการรับเข้าในโครงการพิเศษได้แก่ โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ  โครงการเพชรตะวันออก และโครงการความร่วมมือทางวิชาการ  โดยเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เป็นวันที่ 10 พฤศจิกายน 54 และสอบสัมภาษณ์ในวันที่  12 พฤศจิกายน 2554

UploadImage
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
โทรศัพท์  038-102222  : งานธุรการ (รับเข้าฯ) ต่อ 2710, 2643, 2712

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น