ประกวดวาดภาพ UN Day 2011


UploadImage

สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย จัดการประกวดวาดภาพ เนื่องในวันสหประชาชาติประจำปี 2554 ( UN Day 2011) ชิงทุนการศึกษารวม 40,000 บาท


คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
    - กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี
    - กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3) อายุระหว่าง 12 ปี ถึง 15 ปี

วิธีสมัคร
-    กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
-    ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ไปที่ สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ
       ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.  10400 ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2554 เวลา 16.00 น. หรือทางโทรสารที่หมายเลข  02 640 5070     

        การแข่งขันจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2554 ณ กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. โดยผู้เข้าร่วมประกวดต้องเตรียมอุปกรณ์วาดภาพทั้งหมดมาเอง ยกเว้นกระดาษที่สมาคมฯ จะจัดให้
        พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2554 ณ สำนักงานสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน

รางวัล
(1) ระดับประถมศึกษา
    รางวัลที่ 1    จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
    รางวัลชมเชย    จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ   5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
(2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
    รางวัลที่ 1     จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
    รางวัลชมเชย    จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ   5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
   
ติดตามรายละเอียดโครงการได้จาก http://unat.mfa.go.th
ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย โทรศัพท์  0-2203-5000 ต่อ 12256

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น