รับตรง คณะวิเทศศึกษา ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต

UploadImage

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษา เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต

น้องๆที่สนใจสมัครโครงการนี้ ต้องมีผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา คือ  TOEIC  ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ  HSK ไม่ต่ำกว่าระดับ 3 สำหรับสาขาวิชาวิเทศธุรกิจจีน และจีนศึกษา

สาขาที่เปิดรับ :
                สาขาวิเทศธุรกิจ :จีน
                สาขาวิชาจีนศึกษา ,
                สาขาวิชาไทยศึกษา ,
                สาขาวิเทศศึกษา (วิชาเอกวิเทศธุรกิจ :เกาหลี , วิชาเอกเกาหลีศึกษา)

กำหนดการ
รับสมัคร 1 ตุลาคม 54 -  30 เมษายน 55
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  4 พฤษภาคม 55
สอบสัมภาษณ์ 11 พฤษภาคม 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  18 พฤษภาคม 55
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Prince Of Songkla University. All rights Reserved.
Contact : Tel 074-289255- 7, Fax 074-289259
Call Center : Tel 074-282000     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น