รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ. วิทยาเขตตรัง

 UploadImage

โครงการรับตรงคณะพาณิชยศาสตร์และการ จัดการ  สำหรับ น้องๆในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง ค่ะ

โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ "โควตา ม.อ. ตรัง"

น้องๆที่สนใจสมัคร ต้องมี GPA  4ภาคเรียน กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 2.50  และกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยมีเกณฑ์การพิจารณา จากคะแนนการสอบวิชาภาษาอังกฤษ จากการสอบคัดเลือกวิธีรับตรง ของ ม.อ. และการสอบสัมภาษณ์ ค่ะ

กำหนดการ
รับสมัครผ่านโรงเรียน  25 พ.ย. 54 – 20 ม.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  27 ม.ค. 55
สอบสัมภาษณ์  ณ วิทยาเขตตรัง  4 ก.พ. 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 1 มี.ค. 55
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Prince Of Songkla University. All rights Reserved.
Contact : Tel 074-289255- 7, Fax 074-289259
Call Center : Tel 074-282000    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น