รับตรง โควตา มน. ขยายเวลารับสมัคร

UploadImage

จากเดิมที่มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ ประกาศรับสมัคร น้องๆนักเรียนในเขต 17 จว. ภาคเหนือเข้าศึกษาในโครงการ รับตรง โควตา ในวันที่ 15-29 กันยายน 2554 นั้น ขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร เพิ่มโอกาสให้น้องๆแล้วค่ะ
 
ประกาศ ระบบรับตรง (โควตา) ประเภท รับตรง ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2554 และให้ชำระเงินกับธนาคารในระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2554 - 17 ตุลาคม 2554

โครงการ : ระบบตรง (โควตา)  ::

ประเภทโครงการ :รับตรง

วันที่เริ่มต้นรับสมัคร :            15/9/2554

วันที่สิ้นสุดการรับสมัคร :      16/10/2554

สถานะ การเปิดรับสมัคร :   เปิดรับสมัคร

ค่าสมัคร : 250.00  บาท

จำนวนสาขาวิชาที่สามารถเลือกสมัครได้ : 2  อันดับ

GPA ที่ใช้ในการสมัคร :        GPA 5ภาคเรียน
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: 0-5596-8304-5 ,โทรสาร: 0-5596-8321    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น