ดร.วรากรณ์ แนะทางเลือกมหาวิทยาลัย


รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กูรูด้านการศึกษาของเมืองไทยให้ข้อคิดเกี่ยวกับการเลือกเรียนในมหาวิทยาลัย ในยุคนี้ว่าปัจจุบันการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา ควรต้องคำนึงถึงหลัก 3 ประการคือ

1. ต้องมีทักษะ และความ รู้บางอย่าง ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ที่ตรงกับสิ่งที่สังคมต้องการ สิ่งเหล่านั้นก็ได้แก่ ทักษะในเรื่องของการใช้ไอที ทักษะการใช้ภาษา ไม่ว่าจะเป็น ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน หรือแม้กระทั่งทักษะการภาษาไทย ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเลย และเป็นสิ่งที่ตลาดต้องการ

2. ต้องมีคุณลักษณะ ของ คนที่ต้องเรียน นอกเหนือจากทักษะ และความรู้แล้ว ก็คือ ทักษะของความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการเข้าคนอื่น ทักษะผู้นำ ทักษะผู้ตาม ทักษะในการทำให้ผู้อื่นชอบเรา ทักษะในการโน้มน้าวผู้อื่น ทักษะในการสื่อสาร ผมคิดว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากเลย สำหรับที่จะทำให้มีงานที่ดีและสังคมต้องการ

3. คุณธรรม ผมคิดว่าใน โลกที่ซับซ้อนและสับสน มันมีสิ่งที่ยั่วเย้า มันมีสิ่งที่ทำให้เราไม่ถึงดวงดาวมากมาย ถ้ามีคุณธรรม ที่เกิดขึ้นในตัวเองแล้ว ก็จะทำให้ตัวเองได้ทั้งความรู้และมีทั้งทักษะ มีทั้งสาขาที่ตัวเองเลือก ที่คิดว่าเหมาะสมกับชีวิต ได้งานที่ดีทำและมีชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต
"ถ้าจะมาชี้ชัดสาขาไหนควรจะเรียน ผมคิดว่ามันก็สำคัญ แต่ปัจจุบันนี้ดีกรีที่จบมา ปริญญาที่ออกมา มันไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอไป คนบางคนจบทางด้านเกษตร คนบางคนจบทางด้านบริหารธุรกิจ ไปทำงานทางด้านไอทีก็มี คนบางคนจบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ แต่ว่าไปทำงานทางด้าน สังคมศาสตร์ ก็มี หรือทางด้านนิเทศน์ก็มี เพราะฉะนั้นสาขาที่แน่ ๆ ผมว่าพูดยาก แต่ว่าจะต้องเป็นสาขาที่ให้ทักษะและความรู้ และมีแรงบันดาลใจสำหรับนักศึกษา ที่ทำให้ตัวเองมีลักษณะตามที่พูดมาข้างต้น"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น