โควตาส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม ม.เกษตรศาสตร์

UploadImage

อัพเดต โครงการรับตรง ม.เกษตรศาสตร์  ในครั้งนี้ เปิดรับในโครงการส่งเสริม น้องๆที่เป็นเด็กดีและมีคุณธรรม   โดยน้องที่จะสมัครโครงการนี้ได้ จะต้องได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนก่อนนะค่ะ


โควตาส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

คุณสมบัติ :
                เป็นนักเรียนในโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 5 ,8 , 9 , 10 จังหวัดต่อไปนี้ สิงห์บุรี ลพบุรี  อ่างทอง  ชัยนาท  ราชบุรี  กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  นครปฐม  เพชรบุรี  สมุทรสงคราม  ประจวบคีรีขันธ์  สมุทรสาคร โดยต้องมี GPAX และ GPA  5 ภาคเรียน ตามที่แต่ละคณะกำหนด 

คณะที่รับเข้าศึกษา:
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
คณะเกษตร กำแพงแสน

วิทยาเขตที่รับเข้าศึกษา:วิทยาเขตบางเขน    วิทยาเขตกำแพงแสน

วันที่รับสมัคร: จันทร์ 03 ตุลาคม 2554 - พุธ 30 พฤศจิกายน 2554

วิธีการสมัคร

  1. โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ
  2. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกลงทะเบียนสมัครออนไลน์ที่ http://dbkps.kps.ku.ac.th/quota_moral/  และพิมพ์ใบสมัครเพื่อส่งผ่านโรงเรียนให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาคัดเลือก


ติดต่อสอบถาม
กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1  หมู่  6  ถ.มาลัยแมน  ต. กำแพงแสน
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
Website กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) (http://esd.psd.kps.ku.ac.th)
Website   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  (http://www.kps.ku.ac.th)
Website  การสมัคร  http://dbkps.kps.ku.ac.th/quota_moral/
โทรศัพท์  0-3428-1095-6  ต่อ 106,108
โทรสาร   0-34281097     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น