โครงการค่ายเยาวชนเกษตรศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 7 ม.เกษตรฯ

UploadImage

         โครงการค่ายเยาวชนเกษตรศาสตร์สู่ สังคม ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 17- 20 ตุลาคม 2554ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน และ  ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ อำเภอ มวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี โดยกลุ่มนิสิตอาสาสมัครสถานสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUVOS) “สร้างสรรค์เยาวชนสู่การพัฒนาสังคมไทย”

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2554
2. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาของการจัดโครงการ
3. มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสม
4. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 120 คน และคณะทำงานของโครงการซึ่งเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 80 คน

กำหนดการรับสมัคร
วันที่ 15 กันยายน - 10 ตุลาคม 2554    รับสมัครทางไปรษณีย์และทาง ku_kuvos7@hotmail.com
วันที่ 12ตุลาคม  2554  ประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการทางโทรศัพท์และทาง facebook:ค่ายเยาวชนเกษตรศาสตร์สู่สังคมครั้งที่7 (Kuvos#7)
วันที่ 12ตุลาคม -15 ตุลาคม 2554 ยืนยันสิทธ์เข้าร่วมโครงการ และโอนเงินเข้าบัญชี
วันที่ 17-20 ตุลาคม 2554  ดำเนินโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการติดต่อที่หรือ
พี่เป             086-106-7402                                    
พี่เอ๋             087-544-6077
พี่เพลง        082-706-3103                                    
พี่แพรว       089-081-3867

การสมัครเข้าร่วมโครงการ
สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครมาที่                                                                                                            
นางสาวอนรรฆพร  สุทธิสาร (พี่เอม) 304/203  หมู่ 6  ซอย 2/1  การเคหะท่าทราย
ถนนประชาชื่น  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กทม. 10210
หรือ ส่งใบสมัครมาที่ ku_kuvos7@hotmail.com

(ค่าสนับสนุนโครงการ(4วัน 3 คืน) รวม 600 บาท/ต่อคน เพื่อสนับสนุน ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าเดินทางระหว่างค่าย)

การชำระเงิน
         ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถจ่ายด้วยตนเอง  ภายในวันที่  10 – 15 ตุลาคม 2554 โดยโอนเงินผ่านธนาคาร ไทยพาณิชย์สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน)  ชื่อบัญชี  กลุ่มนิสิตอาสาสมัครสถานสังคมสงเคราะห์ กระทำการแทนโดย ธานินทร์/เปรีครีน่า/ปัทมาเลขบัญชี  235-222781-3 เมื่อชำระเงินแล้วแล้วกรุณาโทรแจ้ง
พี่เป             086-106-7402    
หรือ             พี่เอ๋         087-544-6077
หรือ             พี่เพลง    082-706-3103    
หรือ             พี่แพรว   089-081-3867
และเก็บใบเสร็จรับรองการโอนเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายเงิน


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
พี่เอม 082-4809079
พี่อ๊อด 084-0629646
พี่เป 086-1067402
หรือทาง แฟนเพจ โครงการค่ายเยาวชนเกษตรศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 7

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น