รับตรงโครงการพิเศษ ม.บูรพา


มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโครงการพิเศษ เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2554  ซึ่งเปิดรับ 3 โครงการต่อไปนี้ค่ะ

โครงการพิเศษประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ
จำนวนรับ 311 คน
คุณสมบัติ  :นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ด้านวิชาการ กีฬา  ดนตรี-ขับร้อง  นาฏศิลป์ หรือศิลปกรรม ที่สร้างชื่อเกียรติภูมิให้กับตนเอง ในระดับโรงเรียน อำเภอ จังหวัด เขต ภาค ประเทศ หรือนานาชาติ และมีผลการเรียน GPAX  4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00  โดยแต่ละคณะจะระบุเงื่อนไข และคุณสมบัติเพิ่มเติม น้องๆสามารถศึกษาได้จากเอกสารประกอบข่าวนะค่ะ


โครงการรับนิสิตเข้าศึกษาตามข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ
จำนวนรับ 336 คน
คุณสมบัติ :เป็นนักเรียนโรงเรียนที่เจ้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ ทางมหาวิทยาลัย  น้องๆสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน จากเอกสารประกอบข่าวได้นะค่ะ และมีผลการเรียน GPAX  4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50 โดยแต่ละคณะจะระบุเงื่อนไข และคุณสมบัติเพิ่มเติมแตกต่างกัน


 
โครงการเพชรตะวันออก
จำนวนรับ 466 คน
คุณสมบัติ  : ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในเขต 12 จังหวัดภาคตะวันออก หรือ มีภูมิลำเนาในเขต 12 จังหวัดต่อไปนี้  จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง  นครนายก ปราจีนบุรี ตราด สระแก้ว สมุทรปราการ ลพบุรี สระบุรี อยุธยา และมีผลการเรียน GPAX  4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00 โดยแต่ละคณะจะระบุเงื่อนไข และคุณสมบัติเพิ่มเติม


ทั้ง 3 โครงการจะดำเนินการ เปิดรับสมัคร  12 กันยายน – 5 ตุลาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์  22 ตุลาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 25 ตุลาคม 2554


น้องๆคนไหนที่มีคุณสมบัติผ่านในโครงการใด ก็สามารถสมัครกันได้เลยนะค่ะ

สอบถามรายละเอียด
โทรศัพท์ 038-102710  และ    038-102643  ในวันและเวลาราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น