โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม 55 ม.ขอนแก่น

UploadImage

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม  โดยนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้
-  เป็นนักเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์  ที่อยู่ในจังหวัด กาฬสินธุ์  สกลนคร นครพนม มุกดาหาร  ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม
-  มีผลการเรียน GPAX 4ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
-  คะแนนการสอบ 7 วิชาที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง แต่ละวิชาต้องได้คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

เกณฑ์การพิจาณา :คะแนนจากผลการสอบ 7 วิชา  95% และคะแนนผลการเรียน 5 %

กำหนดการ
รับสมัครวันที่  1-31 ตุลาคม 2554 (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2554)
สอบข้อเขียน 29-31 ตุลาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  19 มกราคม 2555
สอบสัมภาษณ์  26  มกราคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  4 กุมภาพันธ์ 2555
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร  043-202660, 043-202661, 043-202428, 043-203200 หรือโทร .043- 202222-9 ต่อ 42187
http://reg2.kku.ac.th/eregistration/index.asp

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น