โครงการรับตรง ม.เกษตรศาสตร์ ปี2555

โครงการรับตรง ม.เกษตรศาสตร์ ปี2555

UploadImage

มาอัพเดตโครงการรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   กันหน่อยนะค่ะ  ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ขอชื่นชมการจัดการหน้าเว็บไซต์ สำนักทะเบียนและประมวลผลของ ม.เกษตรฯ มากๆเลยนะค่ะ เพราะมีการจัดการเรื่องการประกาศโครงการรับตรงได้ดีมาก  ประกาศแจ้งทั้งโครงการที่เปิดรับ และกำลังจะเปิดรับให้เห็นอย่างชัดเจน  ช่วยให้น้องๆ นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อ ม.เกษตร ได้มีโอกาสในการเตรียมตัวกันล่วงหน้าได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

มาดูกันค่ะว่า ม.เกษตร มีโครงการไหนที่กำลังเปิดรับ และ ใกล้จะเปิดรับในเร็วๆนี้กันบ้าง


วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประกาศคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการโควตาช้างเผือก ปีการศึกษา 2555
คณะที่รับเข้าศึกษา:  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
วิทยาเขตที่รับเข้าศึกษา: วิทยาเขตศรีราชา
วันที่รับสมัคร: พุธ 03 สิงหาคม 2554 - ศุกร์ 07 ตุลาคม 2554
รายละเอียด   คลิกที่นี่ 


การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555
คณะที่รับเข้าศึกษา: คณะบริหารธุรกิจ  คณะประมง  คณะมนุษยศาสตร์  คณะวนศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร   คณะเกษตร   คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  คณะเศรษฐศาสตร์
วิทยาเขตที่รับเข้าศึกษา:  วิทยาเขตบางเขน
วันที่รับสมัคร: จันทร์ 26 กันยายน 2554 - อังคาร 04 ตุลาคม 2554
รายละเอียด   คลิกที่นี่ 


การรับสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนใน 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน (กระบี่ ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล) ประจำปีการศึกษา 2555
คณะที่รับเข้าศึกษา:คณะบริหารธุรกิจคณะประมง  คณะมนุษยศาสตร์คณะวนศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
วันที่รับสมัคร: พฤหัส 10 พฤศจิกายน 2554 - ศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2554
รายละเอียด   คลิกที่นี่ 

การรับสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2555
คณะที่รับเข้าศึกษา:คณะบริหารธุรกิจ  คณะประมง  คณะมนุษยศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  คณะเกษตร  คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่รับสมัคร: พฤหัส 10 พฤศจิกายน 2554 - ศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2554
รายละเอียด คลิกที่นี่ 


การรับสมัครและการคัดเลือกโครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
คณะที่รับเข้าศึกษา:  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะบริหารธุรกิจ
คณะประมงคณะมนุษยศาสตร์  คณะวนศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์  คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะเกษตร  คณะเกษตร กำแพงแสน  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  คณะเศรษฐศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาวิทยาลัยการชลประทาน  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
วันที่รับสมัคร: พฤหัส 10 พฤศจิกายน 2554 - ศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2554
รายละเอียด  คลิกที่นี่


หากม.เกษตรศาสตร์ มีการประกาศโครงการรับตรงเพิ่มเติม ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย จะนำมาแจ้งให้น้องทราบทันทีค่ะ อย่าลืมติดตามข่าวการศึกษาจากศูนย์ข่าวการศึกษาไทยด้วยนะค่ะ

สอบถามราบละเอียดเพิ่มเติม
สำนักทะเบียนและประมวลผลของ ม.เกษตรศาสตร์
เวลาทำการ จันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
โทร. 02-942-8293-5 แฟกซ์ 02-942-8020    
http://www.registrar.ku.ac.th/direct-admission

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น