แข่งขันตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์ครั้งที่ 6

UploadImage

         สำหรับน้องๆ ที่เก่งทางด้านชีววิทยา ลองมาฟังข่าวแข่งขันตอบปัญหานี้นะคะ โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยรางวัลจากฯพณฯ องคมนตรี นายอำพล เสนาณรงค์เปิดรับสมัครตั้งแต่15 กันยายน – 30พฤศจิกายน 2554 มาดูรายละเอียดกันค่ะ...

วันและเวลาแข่งขัน วันเสาร์ที่ 15มกราคม 2555
ลงทะเบียนเวลา 07.00น.-08.45น
รอบที่ 1: เวลา 09.00 - 11.00น.
รอบที่ 2: เวลา 13.00 - 16.00น.

รูปแบบการแข่งขัน
         การแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 2คน (โรงเรียนเดียวกัน แต่ละโรงเรียนส่งได้มากกว่า 1ทีม)การแข่งขันแบ่งเป็น 2รอบ คือรอบที่ 1เป็นการสอบคัดเลือก โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่ละคนทำการสอบข้อสอบแบบปรนัย (ข้อกากบาท) ทีมที่มีคะแนนสูงสุด 15อันดับผ่านเข้าสู่รอบที่ 2โดยการแข่งขันรอบที่ 2เป็นการตอบคำถามสด เพื่อหาผู้ชนะ 5ทีม รับโล่รางวัล เกียรติคุณประกาศ และทุนการศึกษา


รางวัล
ทีมที่ได้รับรางวัลที่ 1ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติคุณประกาศ และทุนการศึกษา 12,000บาท
ทีมที่ได้รับรางวัลที่ 2ได้รับเกียรติคุณประกาศ และทุนการศึกษา 9,000บาท
ทีมที่ได้รับรางวัลที่ 3ได้รับเกียรติคุณประกาศและทุนการศึกษา 7,000บาท
ทีมที่ได้รับรางวัลชมเชย 2ทีมได้รับเกียรติคุณประกาศและทุนการศึกษา 5,000บาท
*ผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาได้รับเกียรติคุณประกาศทุกท่าน*
ทีมที่เข้ารอบที่ 2จะได้เข้ารับการทบทวนความรู้ทางพฤกษศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากคณาจารย์ภาควิชาฯ


แนวข้อสอบ
- การหายใจระดับเซลล์
- การสังเคราะห์แสง
- พันธุศาสตร์
- การสืบพันธุ์พืช
- โครงสร้างพืช
- อนุกรมวิธานพืช (รวม Algae ไม่รวม Fungi)
- นิเวศวิทยาพืช
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพืช (เช่น พืชสมุนไพร สภาวะโลกร้อน เป็นต้น)

เนื้อหาสาระที่นำมาวัดผล
- เนื้อหาพฤกษศาสตร์ หรือชีววิทยาพืช ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ความรู้ทั่วไปทางด้านพฤกษศาสตร์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
  
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
พี่กิ๊บ 09-0005-4869
พี่เปิ้ล 08-1477-8036
E-mail :  botanicalcontest6@hotmail.combotanical_contest6@hotmail.com

หรือhttp://botanicalcontest6.exteen.com/

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น