รับตรง ตรี-โทการเมืองและการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มธ.

 UploadImage

         โครงการควบ ตรี-โทสาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ BMIR : Combined Bachelor and Master of Political Science in Politics and International  Relations (English Program)  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555

การเปิดรับสมัครและการสอบคัดเลือก

1.รับสมัคร กรณีมาสมัครด้วยตนเอง 15 (พฤ)กันยายน 2554- 30(พ) พฤศจิกายน2554
2. รับสมัคร กรณีสมัครทางไปรษณีย์ 15 (พฤ)กันยายน 2554-21(จ)พฤศจิกายน 2554
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ 26 (จ.) ธันวาคม 2554
4.สอบข้อเขียน 22 (อา)มกราคม 2555
5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  15 (พ)กุมภาพันธ์ 2555
6.สอบสัมภาษณ์  26 (อา)กุมภาพันธ์ 2555
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 1 (พฤ)มีนาคม 2555
8. ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 2-5(จ)  มีนาคม  2555
9. ประกาศรายชื่อผู้แจ้งความจำนงเข้าศึกษา 26 (จ ) มีนาคม 2555คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษาชั้นสูงหรือ ประกาศนียบัตร หรือเทียบเท่า
2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-5)หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2.80
หรือ       - มีผลสอบ GED  อย่างต่ำเท่ากับ 2,800คะแนน      
หรือ        - มีผลสอบ IGCSE อย่างต่ำเท่ากับ  C  จำนวน 5 วิชาขึ้นไป

3. มีผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
•TOEFL    :    มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนนจาก PBT    หรือ 60 คะแนน                 
                    จาก IBT หรือ 170 คะแนนจาก CBT
•IELTS     :    มีคะแนนรวมเฉลี่ยอย่างน้อย 5.5 คะแนน
•TU-GET  :    มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนน
•CU-TEP  :    มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนน
•SAT        :     มีคะแนนอย่างน้อย 50% ในภาค Writing และ Critical Reading

วิธีการสมัคร
1.ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างค่ะ
 2.ชำระเงินค่าสมัคร ผ่านบัญชี
ชื่อบัญชี: BMIR PROGRAM
เลขที่บัญชี : 155-2-06784-3  ธนาคาร ทหารไทย
3.นำหลักฐานต่อไปนี้
- ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย
- รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
-สลิปการโอนเงินค่าสมัคร
มายื่นด้วยตนเองที่โครงการ BMIR ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
(ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554)
หรือ ส่งไปรษณีย์ ถึง
โครงการBMIR คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์  กรุงเทพมหานคร 10200
 (ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 )

*Transcriptและคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ให้นำมายื่นที่โครงการวันที่ 22-24 มกราคม 2555 ***
 


รายละเอียดสามารถดูได้ที่
www.polsci.tu.ac.th/bmir
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลทาง E-mail: bmir.thammasat@gmail.com   
โทรศัพท์ 02-6132304

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น