งานวิศวกรรมล้านนา ครั้งที่ 2

        UploadImage
      วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 1 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง (แลมป์-เทค) และสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานภาคเหนือ มีกำหนดการจัดงาน “วิศวกรรมล้านนา ครั้งที่ 2” ในระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาย ในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การบรรยายพิเศษ การออกร้าน โดยสถาบันการศึกษา/บริษัทห้างร้าน กิจกรรมกลางแจ้ง ถนนคนเดิน
              จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมการจัดงานฯ ดังกล่าว โดยสามารถติดตามข่าวสารการจัดงานทาง Facebook “วิศวกรรมล้านนา ครั้งที่ 2”http://www.facebook.com/lannaengexpo2011 หรือ สอบถามรายละเอียดกิจกรรมและการแข่งขันต่างๆ  ได้ที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 1 ชั้น 6 อาคาร 30 ปี   คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.             053-94-4115     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น