โครงการประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15


ตลาด หลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมส่งเสริมทักษะด้านดนตรีเพื่อสร้างศักยภาพแก่เยาวชนไทย จัดประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2554 ชิงทุนการศึกษาและรางวัลรวมกว่า 8 แสนบาท
นาย จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมุ่งหวังให้เยาวชนไทยมีเวทีแสดงความสามารถในทางสร้างสรรค์ และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพ รวมทั้ง เพื่อการพัฒนาตนเองในการก้าวสู่เวทีสำคัญในระดับสากล
“เยาวชน เป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศ นอกเหนือจากความรู้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแล้ว ดนตรีเป็นอีกหนึ่งทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดดนตรี เป็นการฝึกให้เยาวชนมีความอดทน ใช้สมาธิ และยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้มีการกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างคนดีที่มีคุณภาพเข้าสู่สังคม ” นายจรัมพรกล่าว
รศ.ดร.สุก รี เจริญสุข คณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้อำนวยการโครงการประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีฯ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า การประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย เป็นเสน่ห์ของการศึกษาดนตรีในประเทศไทย เป็นการสำรวจศักยภาพการศึกษาดนตรีในสังคมไทย ทำให้ได้รู้ว่ามีครูดนตรีที่เก่งๆ อยู่ที่ไหน ได้รู้ว่าในประเทศไทยมีนักดนตรีเล่นเครื่องดนตรีอะไรบ้างที่อยู่ในระดับแนว หน้า สิ่งที่สำคัญก็คือการเปิดโอกาสให้ในสังคมดนตรีเรียนรู้กันและกัน การยอมรับและการชื่นชมกัน และการประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากครูดนตรีทั่วประเทศส่งนักเรียนชั้นยอดเข้า ร่วมแข่งขัน ได้รับความสนใจจากนักเรียนดนตรีจำนวนมากในแต่ละปี และได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้การสนับสนุน คณะกรรมการระดับชาติทั้งหลายที่ได้ช่วยมาเป็นกรรมการ ได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่าน นอกจากให้การยอมรับและให้การสนับสนุนแล้ว ยังให้กำลังใจในการจัดงานด้วย
การ ประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรี ครั้งที่ 15 นี้ มีทุนการศึกษาและรางวัลรวมกว่า 8 แสนบาท โดยเปิดรับผลงานเยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา ในรูปแบบซีดีบันทึกการแสดงสดทั้งเสียงดนตรี หรือเสียงร้องที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการตัดต่อปรุงแต่งเสียง ทั้งดนตรีไทยหรือสากล ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า พร้อมแนบใบสมัครมาที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2554
สอบถามโทร.             0-2800-2525       ต่อ 147,149 หรือดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครที่http://www.music.mahidol.ac.th/ หรือ http://www.settrade.com/ และ http://www.set.or.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น