มจธ. ปรับตารางสอบรับตรงวิศวะ เป็นบ่ายวันที่ 10 ก.ย. 2554

       มจธ.ปรับตารางสอบรับตรง วิศวะ ให้นักเรียนทั้ง 3,123 คน สอบพร้อมกันในภาคบ่าย 13.00-16.00 น.วันที่ 10 ก.ย.คณบดีคณะวิศวะ ชี้แจงรายละเอียดผ่านสื่อ พร้อมยันจะแจ้งการปรับเปลี่ยน ผังห้องสอบทุกช่องทางทั้ง sms เว็บไซต์ของมหา’ลัย
      
                   จากกรณีที่มีข่าวเรื่องการจัดสอบรับตรง ประเภทเรียนดี ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ประจำปีการศึกษา 2555 ว่า การจัดสอบในช่วงเช้าและบ่าย ซึ่งใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน อาจจะเกิดความไม่เป็นธรรมสำหรับผู้สอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
      
                   รศ.ดร.บุญเจริญ  ศิริเนาวกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอชี้แจงดังนี้  ในปีการศึกษานี้สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผู้สมัครจำนวน 4,204 คน และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน จำนวน 3,123 คน ซึ่งจะจัดสอบในวันที่ 10 กันยายน 2554 นี้ ในขณะเดียวกัน คณะอื่นๆ นอกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดสอบในวันเดียวกันด้วย ทำให้ทางมหาวิทยาลัยมีความยุ่งยากในการจัดเตรียมพื้นที่ให้เพียงพอต่อการจัด สอบในเวลาเดียวกันได้
      
                   โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ระบุว่า ขอยืนยันว่า การจัดสอบในช่วงเวลาต่างกันจะไม่เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบสำหรับการสอบของ ผู้สมัคร เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีคลังข้อสอบสำหรับการจัดสอบโดยผ่านการ ประเมินจากคณะกรรมการวิชาการไว้แล้ว โดยคณะได้เตรียมข้อสอบชุดมาตรฐานเดียวกันจำนวน 2 ชุด เพื่อแบ่งจัดสอบในช่วง 2 เวลาดังกล่าว ซึ่งเป็นกระบวนการมาตรฐานสากล ระบบการสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL และ TOIEC ใช้วิธีการนี้เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสงสัยในประเด็นดังกล่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการดังต่อไปนี้
      
                   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  จะดำเนินการจัดห้องสอบพิเศษขึ้น เพื่อให้สามารถจัดสอบในช่วงบ่ายเพียงช่วงเดียวเท่านั้น ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.และจะประกาศผังห้องสอบให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบทราบทุกช่องทาง ประกอบไปด้วย เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ข้อความ SMS ส่งถึงผู้มีสิทธิ์สอบโดยตรงทุกคน สำหรับในช่วงเช้าที่อาจจะมีนักเรียนและผู้ปกครองเดินทางมาก่อนเวลาสอบ ทางคณะจะจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา พร้อมให้ข้อมูลสำคัญด้านการศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยและในต่างประเทศแก่ทุก ท่าน
      
                 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขออภัยในความยุ่งยาก และความสับสนที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักศึกษา และผู้ปกครองทุกท่าน และหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจในความตั้งใจที่ดีของคณะในการจัดการศึกษาให้กับ ประเทศชาติ มา ณ โอกาสนี้ขอขอบคุณข่าวจาก ผู้จัดการออนไลน์

น้องๆสามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนได้ที่ 
http://www.kmutt.ac.th/admission/bachelor/archives/1177

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น