คุณภาพบัณฑิตไทยตกต่ำ แนะมหา'ลัยปรับคุณภาพบัณทิตให้มากขึ้น

คุณภาพบัณฑิตไทยตกต่ำ จบออกมาไม่สามารถทำงานได้เลย ต้องอบรมฝึกทักษะก่อนถึงจะทำได้ขณะที่ "วรวัจน์"สั่ งเดินหน้าเพิ่มเงิน 15,000บาทให้คนวุฒิ ป.ตรีทุกคน 

         ศ.ดร.ภาวิช  ทองโรจน์  อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าบัณฑิตไทยไม่มีคุณภาพว่า  คุณภาพบัณฑิตไทยตกต่ำมานานพอสมควรแล้ว ภาพรวมยิ่งน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะบัณฑิตที่จบในสาขาที่ไม่มีองค์กรวิชาชีพกำกับ ดูแลอย่างสายสังคมจะไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าที่ควร และยังผลิตมาก  ขณะที่ตนเคยคุยกับผู้ประกอบการต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบัณฑิตที่จบออกมา ส่วนใหญ่ไม่สามารถทำงานได้ทันทีต้องมาเสียเวลาจัดอบรมและฝึกทักษะพอสมควรถึง จะทำงานได้ ส่วนที่ทำงานได้เลยมีน้อยมากและเป็นผลผลิตจากมหาวิทยาลัยเพียงไม่กี่แห่ง เท่านั้น  ดังนั้นมหาวิทยาลัยต่างๆจะต้องหันกลับมาดูและเตรียมความพร้อมคุณภาพของ บัณฑิตให้มากขึ้น ทั้งเรื่องภาษา  เทคโนโลยีที่ทันสมัย  การเรียนรู้เขารู้เรากับประเทศเพื่อนบ้านไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถแข่งขันกับ ประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งนี้เหลือเวลาไม่กี่ปีจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว ด้วย


          ด้านดร.สุเมธ  แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่าที่ผ่านมาตนคุยกับผู้ใช้บัณฑิตหรือสถานประกอบมาตลอดต่างก็บ่นว่า บัณฑิตไทยไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าที่ควร และก่อนทำงานต้องมาจัดฝึกอบรมให้ก่อน  ทำให้ต้องเสียงบฯ และเวลาพอสมควรกว่าบัณฑิตจะทำงานได้   ส่วนที่รัฐบาลมีนโยบายขึ้นเงินให้กับทุกคนที่จบปริญญาตรี 15,000 บาท นั้นที่ผ่านมานายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ไปสำรวจว่ามี บุคลากรในสังกัดที่เงินเดือนต่ำกว่า 15,000 บาทกี่คน  ซึ่งสกอ.ได้แจ้งไปยังสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดให้สำรวจว่ามีข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการกี่คนเงินเดือนต่ำกว่าที่กำหนด  แต่ละคนมีตำแหน่งอะไรบ้าง และให้ส่งข้อมูลมาที่ สกอ. ภายในสัปดาห์นี้จากนั้นจะเสนอรมว.ศึกษาธิการต่อไป


          ด้านนายวรวัจน์  รมว.ศึกษาธิการ   กล่าวถึงกรณีที่บุคลากรในมหาวิทยาลัยสอบถามเรื่องการขึ้นเงินเดือน 15,000 บาทนั้นจะเป็นการเพิ่มให้ใครบ้างจะรวมถึงพนักงานด้วยหรือไม่ว่า  การขึ้นเงินเดือนนั้นจะให้กับทุกคนที่จบปริญญาตรี และมีเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาทและขณะนี้ตนให้หน่วยงานในสังกัดไปรวบรวมว่าแต่ละที่มีบุคคลที่เข้าข่าย นี้ กี่คนเพื่อสรุปและเสนอต่อรัฐบาลพิจารณาต่อไป
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น