ค่าย Pre-Engineering Camp 18 ลาดกระบังฯ

UploadImage

Pre-Engineering Camp 18

                ค่าย Pre-Engineering Camp 18 จะจัดขึ้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  โดยจะทำการคัดเลือกจากผู้สมัครทั้งหมด เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 150คน ในวันที่   17-22 ตุลาคม 2554 เป็นเวลา 6 วัน 5คืน

รายละเอียดการรับสมัคร
1. กรอกใบสมัครให้ครบทุกช่อง(โดยเฉพาะโรคประจำตัว)พร้อมแนบรูปนักเรียน ขนาด 1-2 นิ้ว , รูปถ่ายปัจจุบันไม่ต้องเป็นทางการขนาดโปสการ์ด(ไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นดำ)

                      เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูป , แนบใบรับรองจากผู้ปกครองและใบรับรองจากทางโรงเรียน(ใบ รบ. หรือ Transcript) สามารถใช้เอกสารอื่นที่มีการระบุแผนการเรียนแทนได้ ใส่ซองติดแสตมป์ส่งมาที่
ชุมนุมประชาสัมพันธ์
ตู้ ปณ.19ปณฝ.เจ้าคุณทหาร
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10521
**ในกรณีที่เอกสารใบสมัครไม่ครบ  จะไม่พิจารณาใบสมัครทันที**

2.หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่   31สิงหาคม  2554โดยถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

3.ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกใน วันที่ 16 กันยายน 2554โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากทางเว็บไซต์  www.precamp.com และทางชุมนุมประชาสัมพันธ์จะติดต่อกลับไปอีกครั้งทางโทรศัพท์

4.สำหรับน้องที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการติดต่อกลับ ให้โอนค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 650บาท
ภายในวันที่ 5ตุลาคม 2554ชื่อบัญชี  :
น.ส. มนจิรา  ทองปอน
เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี    631-2-07684-3
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

5.ขอสงวนสิทธ์ในการคัดเลือก  โดยถือว่าผลการคัดเลือกเป็นที่สิ้นสุด

6.น้องๆที่ไม่มีรายชื่อที่ประกาศผลตามหน้าเว็บไซด์ www.precamp.comจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมค่ายไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

สิ่งที่น้องต้องนำมาในวันค่าย(สำหรับน้องที่ผ่านการคัดเลือก)
1.ชุดนักเรียน 6ชุด สำหรับการทำกิจกรรม 6วัน สามารถใช้ชุดพละได้
**หมายเหตุ**หากนำมาไม่ครบต้องใส่ซ้ำ
2.ชุดลำลองสำหรับการทำกิจกรรมช่วงค่ำ (แนะนำให้ใส่กางเกงเลสีเข้มหรือเป็นกางเกงขายาว)
3.ผ้าถุง ผ้าขาวม้า ผ้าขนหนู และอุปกรณ์อาบน้ำ (ทางค่ายมีการจัดเตรียมหมอน ผ้าห่ม ช้อน-ส้อม แก้วน้ำ ไว้ให้แล้ว)
4.สำหรับน้องที่มีโรคประจำตัว ให้พกยามาด้วย (ถ้าลืม ทางค่ายจำเป็นต้องส่งตัวน้องกลับบ้านทันทีโดยไม่มีการคืนเงินค่าสมัครใดๆ)
5.รองเท้าแตะ
6.ของมีค่า หากนำมาน้องต้องรับผิดชอบตนเอง
7.หลักฐานการโอนเงิน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียน

**หมายเหตุ**  สำหรับน้องที่ผ่านการคัดเลือก
น้องที่เดินทางมาพบพี่ๆที่หัวลำโพง ให้มาเวลา 6.00น.วันที่ 17ตุลาคม 2554 
และสำหรับน้องที่มาเอง ให้มาเจอกันเวลา 8.00น.วันที่ 17ตุลาคม 2554   ที่หน้าโรงอาหาร L
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
     ชุมนุมประชาสัมพันธ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง  หรือที่
Website : www.precamp.com                           
E-mail : precamp_18@hotmail.com
GroupFacebook :Pre Camp #18
Fanpage : Precamp18
พี่จูน   089-5511834    
พี่แอม  085-1376787                                                
พี่อุ้ม   087-5669971