E-camp 2011 มหาวิทยาลัยมหิดล 10-14 ตุลาคม 2554


UploadImage


         สำหรับน้องๆ ม.1-4 ที่อนาคตอยากเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ เพราะทางนักศึกษาชมรม Electronic มหาวิทยาลัยมหิดล และ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า/ไฟฟ้าสื่อสาร ร่วมด้วย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ : NECTEC ได้จัดค่าย “E-camp 2011”ขึ้นมา รับสมัคร 14 กรกฎาคม 2554 ถึง 9 กันยายน 2554 น้องๆ คนไหนสนใจ เรามาดูรายละเอียดกันค่ะ

รับใบสมัครได้ที่(ใบสมัครจะตามมาเร็วๆ นี้)
-  ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน
- ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ http://ecampmahidol2011.myreadyweb.com/

ระยะเวลาการรับสมัคร
         14 กรกฎาคม 2554 ถึง 9 กันยายน 2554

คุณสมบัติของผู้สมัคร
       เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1– 4

หลักฐานการรับสมัครประกอบด้วย
1.สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน 1 ชุด
2.สำเนาผลการเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาล่าสุด 1 ชุด
3.เอกสารรับรองจากผู้ปกครอง
4.รูปถ่ายชุดนักเรียน  (ไม่เกิน 8 เดือน)  ขนาด1 นิ้ว (ติดใบสมัคร)                             
5.ใบสมัครค่าย E-camp 2011  พร้อมกรอกรายละเอียดสมบูรณ์

วิธียื่นใบสมัคร
- ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร
มาที่ :         ชมรมอิเล็คทรอนิกส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดล
                 25/25 พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
                   ภายในวันที่ 9 กันยายน 2554 (ถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

หลังจากยื่นใบสมัครเสร็จแล้ว(ตามความสมัครใจ)
ให้ส่งข้อมูลยืนยันการสมัคร โดยเขียน
ชื่อ..................นามสกุล.................กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ชั้น............โรงเรียน.....................จังหวัด...............
แล้วส่งมาที่ pawarittonnam@yahoo.com โดยเขียนหัวข้อว่า “สมัครค่าย E-camp 2011”เพื่อตรวจสอบว่าเอกสารได้รับเรียบร้อยแล้ว

วิธีการคัดเลือก
พิจารณาจากใบสมัครใน แบบทดสอบเบื้องต้น เท่านั้น

ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 16 กันยายน 2554 ทางเว็บไซต์  http://ecampmahidol2011.myreadyweb.com/

ค่าใช้จ่าย
                ไม่เสียค่าใช้จ่าย ตลอด 5 วัน 4 คืน

ค่าย E-camp 2011 
10 - 14  ตุลาคม 2554

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
        - เว็บไซต์  facebook.com/eycmahidol2011 (สอบถามได้เลย แล้วพี่ๆจะเข้ามาตอบทุกคำถาม)             
       - E-mail   pawarittonnam@yahoo.com
       - ทางโทรศัพท์
  พี่ต้น 087-5072782
พี่เบส 082-7990029
พี่เต้ 082-4839820

การเดินทาง
                รถประจำทาง สาย ศาลายา-นครปฐม
                ขึ้นรถที่ปิ่นเกล้า
                                รถตู้ปิ่นเกล้า – ศาลายา อยู่บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
                                รถประจำทางสาย 124
                ขึ้นรถที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
                                รถประจำทางสาย  515
                ขึ้นรถที่คลองสาน, ถนนเพชรเกษม
                                รถประจำทางสาย 84ก , 163 , 164 , ปอ.547
                ขึ้นรถที่ปากเกร็ด-บางใหญ่
                                รถประจำทางสาย 388

**หมายเหตุ**
 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ facebook.com/eycmahidol2011 และ http://ecampmahidol2011.myreadyweb.com/