PhamCamp kku 2011 5-7 สิงหาคม 2554


PhamCamp kku 2011 5-7 สิงหาคม 2554

          เชิญชวนน้องๆ ม.ปลายที่สนใจศึกษาต่อคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมPhamCamp kku 2011น้องๆ คนไหนสนใจสามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน หมดเขตการส่งใบสมัครภายในวันที่ 20 กรกฎาคม  2554 

ผู้สมัครสมารถติดตามรายละเอียดได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

UploadImage
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณอาทิตย์ วงษ์พระจันทร์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 043 202378 โทรสาร. 043 202379