โครงการค่ายก้าวสู้ KU เรียนรู้ล่วงหน้า ม.เกษตรศาสตร์

UploadImage

        สำหรับน้องๆ ม.6 ที่สนใจอยากเรียนต่อม.เกษตรศาสตร์ต้องไม่พลาดค่ายนี้ เพราะว่าค่ายก้าวสู้ KU เรียนรู้ล่วงหน้ามีการเรียนKu Connect ที่จะช่วยให้น้องๆ มีสิทธิในโควตาพอเศษของมก. โดยที่ไม่ต้องรอผลแอดมิชชั่น อีกทั้งยังสามารถเก็บสะสมเกรดที่ได้ C ขึ่นไปไว้โอนตอนเป็นนิสิต และค่ายนี้ยังช่วยให้น้องๆ ได้ทดลองเรียนในสาขาวิชาที่สนใจด้วยนะคะ

คณะที่เปิดรับสมัคร กำหนดการ
- คณะเกษตร กำแพงแสน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
- คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
- คณะประมง


รับสมัคร ที่กองบริการการศึกษา(กำแพงแสน)
- วันที่ 20 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2554

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
- วันที่ 8 กรกฎาคม 2554

สอบคัดเลือก(ข้อเขียน)
- วันที่ 9 กรกฎาคม 2554 เวลา (9.00-12.00น.)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
- วันที่ 10 กรกฎาคม 2554

สอบสัมภาษณ์
- วันที่ 11 กรกฎาคม 2554 เวลา (9.00-12.00น.)

ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนเรียนรายวิชา
- วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2554

เปิดเรียน (เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์)
- วันที่ 15 กรกฎาคม 2554

คุณสมบัติผู้สมัคร
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
- มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป หรือเคยได้รับรางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ที่ต้องการศึกษาต่อ
จากสถาบันที่เชื่อถือได้
 
 
กองบริการการศึกษา(กำแพงแสน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
1 หมู่6 ถนนมาลัยแมนตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-281095 ต่อ 106-108, พี่จิ๊ 081-9817029, พี่ขวัญ 080-5776080, พี่แจม 086-3682707, พี่ติ้ง 089-8080430
เว็บไซต์  http://esd.psd.kps.ku.ac.th/web%20ku_connect/home.html