โครงการค่ายก้าวสู้ KU เรียนรู้ล่วงหน้า ม.เกษตรศาสตร์

UploadImage

        สำหรับน้องๆ ที่อยากเรียนแพทย์อย่าพลาดนะคะ เพราะว่าค่ายอยากเป็นหมอครั้งที่
21 - สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกำหนดอย่างเป็นทางการแล้ว คือจะจัดขึ้นในวันที่ 15 - 18 ต.ค. 54  

         โดยจะเปิดรับสมัครน้องๆ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ส.ค. 54 โดยก่อนหน้านี้จะมีโปสเตอร์ + ใบสมัคร ส่งไปตาม รร.ต่างๆทั่วประเทศ (การรับสมัครหมายความว่า เปิดให้มีการส่งใบสมัครเข้ามาในช่วงวันที่ 1 - 31 ส.ค. 54 โดย จะดูจากวันที่จ่าหน้าซองจดหมายเป็นหลัก) และประกาศผล 15 ก.ย. 54

         นอกจากนี้ยัง มีกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในวันที่  18 ต.ค. 54  เวลา  8.00 - 12.00 น. โดยเปิดโอกาสให้น้องๆ (ทั้งที่เข้าค่ายและไม่ได้เข้าค่าย) ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://forum.docchula.com/index.php/board,113.0.htmlหรือ ที่ page facebook โดย พิมพ์ว่า "ค่ายอยากเป็นหมอครั้งที่ 21"***เอกสารใบสมัครต้องส่งมาภายในวันที่ 1-31 ส.ค. 54 เท่านั้น จึงจะได้รับการพิจารณา โดยจะดูจากวันที่จ่าหน้าที่ซองจดหมายเป็นหลัก (เช่น ส่งจดหมายที่ไปรษณีย์วันที่ 31 ส.ค. 54 ก็จะได้รับการแสตมป์วันที่ เป็น 31 ส.ค. 54 แต่จดหมายอาจจะมาถึงในวันที่ 4 ก.ย. 54)