มหิดลอินเตอร์ ประกวดออกแบบตุ๊กตามาสคอตระดับ ม.ปลาย

มหิดลอินเตอร์ ประกวดออกแบบตุ๊กตามาสคอตระดับ ม.ปลาย

         กลุ่มวิชาสาขาจิตรกรรมและศิลปกรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Fine and Applied Arts Division, Mahidol University International College) ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทยส่งผลงานเข้า ร่วมการประกวดออกแบบตุ๊กตามาสคอต สำหรับกลุ่มวิชาสาขาจิตรกรรมและศิลปกรรม วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการจะพิจารณาผลงานจากความแปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ ความเหมาะสมในการใช้มาสคอต และการสะท้อนถึงกิจกรรมและ ความมุ่งมั่นสู่สากลของกลุ่มวิชาสาขาจิตรกรรมและศิลปกรรม

         ผู้ชนะในการประกวดจะได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท หลักสูตร Intensive Course มูลค่ากว่า30,000 บาท ฟรี 1 คอร์ส พร้อมของสมนาคุณจากผู้สนับสนุนโครงการอีกมากมาย และใบประกาศเกียรติคุณจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) ส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยอีก 3 รางวัลจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้ามาจะได้รับการจัดแสดงที่งาน MAX 2011 (Media ArtsExhibition 2011) ตั้งแต่วันที่ 2-5 สิงหาคม 2554 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

         เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 เวลา 12.00 น. ประกาศผลผู้ชนะ วันที่ 25 กรกฎาคม2554 ผ่านทางเว็บไซต์
 

สอบถามข้อมูลติดต่อโทร.02-441-0642 หรือทางอีเมล์ faamuic@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/?p=3126