ประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

UploadImage

โครงการจัดประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

“ ยลชัยภูมิ  เมืองพิมาน ผ่านเลนส์กล้อง ”

       ข่าวดีสำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียงที่ชอบการถ่ายภาพนะคะ เพราะว่าทางจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ ฯ คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการจัดประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ  “ยลชัยภูมิ  เมืองพิมาน  ผ่านเลนส์กล้อง ”TheColourful Chaiyaphum Photo Contest 2011   ขึ้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ  ๗ รอบ  ๘๔  พรรษา  โดยกำหนด

ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด 
วันที่   1  กรกฎาคม   ถึง  30   กันยายน  2554    
ณ กองอำนวยการประกวดภาพถ่าย  ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตัดสินภาพถ่าย
วันที่  8  ตุลาคม  2554
ณ  ห้อง   501 ชั้น  5   ตึกพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ  ฯ คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ประกาศผล
วันที่  9 ตุลาคม  2554

รับรางวัล
วันที่  14 ตุลาคม  2554 เวลา  09.00 น.
ณ  ห้องประชุมพญาแล  ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  ชั้น  5
 

สอบถามรายละเอียดข้อมูลและส่งภาพได้ที่
กองอำนวยการประกวดภาพถ่าย  ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ     ชั้น  2  โทรศัพท์  044-811573  www.chaiyaphum.go.th    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ   ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  ชั้น  1  โทรศัพท์ 044-822502   http://pr.prd.go.th/chaiyaphum 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ สนามกีฬากลาง   ถนนองค์การบริหาร สาย 2  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ชัยภูมิ   โทรศัพท์  044-811218