อยากรู้ อยากเรียน : ม.ที่เปิดวิศวะ การบิน

ม.เกษตรศาสตร์ เปิดสอนปริญญาตรีทั้งหมด 4 สาขานะคับ...มี
1.
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน (Aviation Management)
2.
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบิน (Aviation Technology)
(
ปัจจุบันรวม2สาขานี้ไว้ด้วยกันแล้วในปี2553 เรียกว่า สาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน)
3.
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (Aerospace Engineering)
4.
หลักสูตรสองปริญญานานาชาติ (International Double Degree Program)
แบบข้อ 4 นี้จะเรียนเหมือนหลักสูตรในข้อ 3 แต่จบภายใน 3ปี (ข้อ 3 ปกติเขาเรียนกัน 4 ปี)
และไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียต่ออีก 2.5 ปี รวม 5.5ปีคับ ค่าเทอมรวม3ล้าน
-
การรับ ส่วนใหญ่เป็นการรับตรง โดยข้อ3และ4 มีการรับผ่าน สกอ.บางส่วน

จุฬา เปิดสอน Aerospace Engineering (อินเตอร์)
ค่าเทอมทั้งหมด 4 ปีประมาณ1ล้านบาท

ธรรมศาสตร์ เปิดสอน Aerospace Engineering

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-การบินและอวกาศ
ปีแรกเครื่องกลและการบินเรียนรวมกัน และจะแยกเรียนตอนปี2
ทั้งหมดเรียน 3 ปี ครึ่ง แล้วอีกหนึงเทอมไปทำงานในโรงงาน นักศึกษาที่จบการบินจะได้ วศบ.การบิน
ค่าเรียนที่นี่ ประมาน 15,000-20,000 บาท ต่อเทอม

สวนดุสิต หัวหิน เปิดสอน Aviation Business

ม.ธุรกิจบัณฑิต เปิดสอน Aviation Business

ม.เกษมบัณฑิต เปิดสอน Aviation Business

แม่โจ้ เปิดสอนวิศวกรรมการบินและอวกาศ
และเปิดสำนักวิชาการจัดการ ธุรกิจการบิน

แม่ฟ้าหลวง เปิดสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
(Bachelor Of Business Administration Program in Aviation Business Management)
ค่าเทอมเหมาจ่ายภาคการศึกษาละประมาณ 30,000 บาท

ม.รังสิต ตั้งสถาบันการบิน
มีทั้งเรียนเป็นนักบิน คือหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบิน
เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับปริญญาบัตร 1 ใบ และได้รับประกาศนียบัตรเกี่ยวกับการบิน 2 ใบ
คือ ประกาศนียบัตรอนุญาตนักบินส่วนบุคคล (Private Pilot License : PPL)
และประกาศนียบัตรนักบินพาณิชย์ (Commercial Pilot License : CPL)
ส่วนช่างซ่อมเครื่องบินใช้ชื่อหลักสูตรว่า วิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน
จัดให้มีการเรียนการสอนอยู่ในวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
และเจ้าหน้าที่บริหาร/บริการด้านการบิน ใช้ชื่อหลักสูตรว่า บริหารธุรกิจด้านการบิน
จัดให้มีการเรียน การสอนอยู่ในคณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

ม.วไลยอลงกรณ์
เปิดสอน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน
Bachelor's Degree of Arts (Aviation Management)
ค่าเทอม แรกเข้าประมาณ 28,500 บาท เทอมต่อไปไม่เกิน 25,000 บาท
เทอมแรกใส่ชุดนักศึกษาธรรมดา เทอมต่อไปใส่ชุดคล้ายของการบินพลเรือน
รับประมาน 60 คนต่อปี

ม.อีสเทิร์นเอเชีย เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการบิน
ต้องไม่มีปัญหาด้านสายตาและสุขภาพ ผู้ชาย สูง 170 ซม.ขึ้นไป ผู้หญิง 155 ซม.ขึ้นไป

ขอขอบคุณ  ข้อมูลจาก internet