กำหนดการรับตรง โควตา ม.นเรศวร พิษณุโลก


มหาวิทยาลัย นเรศวร พิษณุโลก ได้ออกเอกสารเพื่อประชุมชี้แจงผู้บริหารและอาจารย์แนะแนวระบบรับตรง (โควตา) ปีการศึกษา 2555  โดยมีเนื้อหาคร่าวๆ เกี่ยวกับการหลักเกณฑ์การพิจารณา และช่วงเวลาการรับสมัคร การสอบคัดเลือกนักเรียน ระบบรับตรง(โควตา) และ โครงการพิเศษ  ของทางมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีการประชุมจัดขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554

โดยโครงการรับตรง ม.นเรศวรจะใช้เกณฑ์การพิจารณา จาก คะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน รวมกับคะแนน GAT / PAT เท่านั้น  ไม่มีการจัดสอบข้อเขียน ซึ่ง เป็นโอกาสที่ดีสำหรับน้องๆ ที่ไม่ชอบการสอบ เพราะเพียงตั้งใจในการสอบ GAT / PAT ในรอบเดือนตุลาคม 2554 นี้ ก็สามารถมีที่เรียนได้ก่อนใครค่ะ

การสอบคัดเลือกนักเรียน ระบบรับตรง(โควตา)
การสมัครสอบ วันที่ 15-29 ก.ย. 54
ค่าสมัคร 250 บาท
ประกาศรายชื่อเพื่อตรวจสอบ 17 ก.ย. - 2 ต.ค. 54
โรงเรียนกรอก GPA 5 ภาคเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต/ส่งทางไปรษณีย์ 1-15  พ.ย. 54
ประกาศผล 9 ธ.ค. 54      (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์/ชำระเงิน  7 - 8  มกราคม 2555 โดยชำระเงิน ตามสาขาวิชาที่สอบได้และยินยอมให้ส่ง Clearinghouse และ ตัดสิทธิ์ Admissions
 
UploadImage

องค์ประกอบในการคัดเลือก
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ GPA 5 ภาคเรียน 20%  GAT 30% PAT2 50%
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ(แพทยศาสตร์) GPA 5 ภาคเรียน 20%  GAT 30%  PAT2 30% วิชาเฉพาะแพทย์ 20%
กลุ่มวิทยาศาสตร์/เกษตรศาสตร์ GPA 5 ภาคเรียน 20%  GAT 30%  PAT1 15 %  PAT2 50%
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ GPA 5 ภาคเรียน 20%  GAT 30%  PAT2 20%   PAT3  30%
กลุ่มสังคมศาสตร์  GPA 5 ภาคเรียน 20%   GAT 80%
กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ GPA 5 ภาคเรียน 20%  GAT 20%  PAT4  50%
กลุ่มบริหารและเศรษฐศาสตร์ GPA 5 ภาคเรียน 20%  GAT 55%  PAT1 25%
กลุ่มศึกษาศาสตร์ GPA 5 ภาคเรียน 20%  GAT 30%   PAT5  20%

การสอบคัดเลือกนักเรียน ระบบรับตรง   โครงการพิเศษ
การสมัครสอบ  สมัครได้โครงการเดียวเท่านั้น และสมัครด้วยตนเองที่  มน.(เท่านั้น)
ค่าสมัคร 250 บาท

1.โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ ส่งเสริมและให้โอกาสนักเรียนให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน  และมีผลการเรียนเป็นเลิศ  ลำดับ ที่ 1-5 ของ ร.ร.
2.โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน ค่าย 2)
3.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็ก/เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ มีแววอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-IT ก้าวสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ในระดับแนวหน้าในอนาคต
4.โครงการพัฒนารับ นร.ที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC
5.โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาและผู้นำเชียร์
6.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ)
7.โครงการสำหรับผู้มีความสามารถด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
8.โครงการสำหรับผู้มีความสามารถด้านทัศนศิลป์
9.โครงการผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
10.โครงการสำหรับผู้ที่มีความสามารถทางด้านทัศนมาตรศาสตร์

 

น้องๆที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ สามารถเตรียมตัวก่อนได้เลยนะค่ะ  ทางมหาวิทยาลัยคาดว่าจะสามารถ ประกาศกำหนดการการรับสมัครอย่างเป็นทางการได้ ภายในสิ้นเดือน กรกฎาคมนี้  ทางศูนย์ข่าวการศึกษาไทย จะทำการติดตามต่อเนื่อง น้องๆ สามารถติดตามข่าวการประกาศผ่านศูนย์ข่าวการศึกษาไทยได้นะค่ะ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: 0-5596-8304-5 ,โทรสาร: 0-5596-8321