โครงการเรียนดี ม.สงขลานครินทร์


UploadImage

ตามต่อกับโครงการรับตรง ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประเภทนักเรียนที่มีผลการเรียนดี  ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะค่ะ

เปิดรับสมัครในวันที่ 18  กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2554 นี้ ซึ่งเกณฑ์ในการคัดเลือก พิจารณาจากผลการเรียน และการสัมภาษณ์เป็นหลักค่ะ

องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก
1. เกรดเฉลี่ยสะสม  GPAX  4 ภาคเรียน คิดค่าน้ำหนัก 75 %
2. การสอบสัมภาษณ์ คิดค่าน้ำหนัก 25 %

กำหนดการรับรับสมัคร
รับสมัครทาง Internet  วันที่ 18กรกฎาคม – 15สิงหาคม 54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 30กันยายน 54
สอบสัมภาษณ์  18  ตุลาคม 54
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก 31 ตุลาคม 54

น้องสามารถ ดูจำนวนรับ และศึกษาคุณสมบัติในการสมัครเฉพาะของแต่ละสาขา  เช่น GPAX 4 ภาคเรียน และ GPA กลุ่มสาระ ที่คณะ /สาขา กำหนดได้จากเอกสารประกอบข่าวนะค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่่
งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร. 074-289558
http://www.entrance.psu.ac.th/