โครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย

UploadImage
ขอเชิญร่วมโครงการ"ปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย"

                โครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย เปิดรับสมัครผู้รับทุนปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย (Asian Public Intellectuals Fellows Program : API) ประจำปี 2554 - 2556 ตั้งแต่บัดนี้-3 สิงหาคม 2554

          โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะสร้างและพัฒนาชุมชนของปัญญาชนในภูมิภาคเอเชีย โดยแบ่งทุนเป็น 2ประเภทคือ
ทุนปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชียระดับอาวุโส และทุนปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย

          ทั้งนี้ ผู้สนใจจะสมัครทุนสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดของการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.api-fellowships.org/ โดยสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครมาได้โดยตรงที่ api.apply2011@gmail.com  เอกสารการสมัครสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารประกอบข่าวนะค่ะ

What is the API Fellowships Program?

It is a fellowships program that provides a grant to successful applicants to carry out a project during the fellowship period of one month to one year in a country or countries participating in the API Fellowships Program (currently confined to Indonesia, Japan, Malaysia, the Philippines, and Thailand)

What is the schedule for the selection process?

The application period is from July 1, 2011 to August 31, 2011.
Interviews will take place in September/October 2011*.
*There will be no make-up interview if the applicant is not able to attend the interview on the designated date. Therefore, those who cannot be present on the interview day will be automatically dropped from the selection process.
The results will be announced in February 2012.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
api_fellowship@chula.ac.th
หรือโทรศัพท์ 0-2218-7422