ติวเข้มเด็กอาชีวะรับมือสอบวีเน็ต

ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทดสอบอาชีวศึกษาระดับชาติ  หรือวีเน็ตว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้หารือร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้ข้อสรุปว่า จะมีการสอบวีเน็ตในวันที่ 22 ม.ค. 2555 โดยจะทดสอบใน 4 วิชา คือ 1. สอบวัดสมรรถนะพื้นฐาน 200 คะแนน 2. สอบวัดสมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ 100 คะแนน 3. สอบวัดสมรรถนะวิชาชีพ และ 4. สอบวัดสมรรถนะวิชาชีพสาขาวิชาซึ่งนักเรียนจะแยกสอบตามกลุ่มสาขาวิชาที่เรียน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา คือ สาขาธุรกิจบริการ  สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสาขาเกษตร/ประมง แต่ 2 วิชาหลังนี้ยังไม่ได้ข้อยุติว่าจะใช้คะแนนเท่าใด ทั้งนี้ สอศ. จะมีการหารือร่วมกับ สทศ.อีกครั้งในวันที่ 4 ก.ค.นี้

ดร.ศศิธารา กล่าวต่อไปว่า สำหรับนักศึกษาที่จะเข้าทดสอบวีเน็ตนั้น สทศ.ยืนยันว่าพร้อมจัดให้ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เท่านั้น แต่ สอศ. ต้องการให้จัดให้แก่นักศึกษาระดับปวช. ปี 3 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปี 2 เพราะในการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอาชีวศึกษา คะแนนวีเน็ตจะเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่ง และ สอศ. ก็ต้องการคะแนนวีเน็ตไปเปรียบเทียบพัฒนาการของนักเรียน จึงต้องการให้จัดสอบทั้ง 2 ช่วงชั้น แต่หาก สทศ.ติดขัดเรื่องงบประมาณ สถานที่สอบ หรือข้อสอบ สอศ. ยินดีรับเป็นภาระให้

“ในวันที่ 8 ส.ค.นี้ จะมีการประชุมผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบวีเน็ต โดยจะมีจัดทดลองสอบ หรือ พรีวีเน็ต เพื่อเป็นการซ้อมใหญ่ในวันที่ 21 ต.ค.นี้” เลขาธิการ กอศ.กล่าวและว่า นอกจากนี้ สอศ. จะมีโครงการ “คณิต วิทย์ อังกฤษ คอมพ์ อาชีวศึกษากวดวิชาเพื่อคุณภาพ” เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่อ่อนวิชาสามัญ โดยเป็นการติวทางไกลต่าง ๆ เช่น R-Radio R-Channel บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ไกลกังวล เป็นต้น โดยจะเริ่มติวในเร็ว ๆ นี้ จนถึงวันสอบจริง เพื่อให้นักเรียนทำคะแนนวิชาสามัญได้ดีขึ้น.