โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเป็นผู้ประกาศข่าว”

  UploadImage
ใครที่อยากเป็นผู้ประกาศ อยากเรียนต่อนิเทศฯ สื่อสารมวลชน  งานนี้ ไม่ควรพลาด

คณะมนุษยศาสตร์ราชภัฏจันทรเกษม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเป็นผู้ประกาศข่าว” เดือน กค. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย...

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเป็นผู้ประกาศข่าว” ระหว่าง 25 – 26 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารจันทรา – กาญจนาภิเษก เวลา 08.30 – 16.30 น. ซึ่งจะมีการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ บัตรผู้ประกาศยุค กสทช., มาตรฐานการใช้เสียงผ่านสื่อ เป็นต้น โดยมีคุณรัตนา ทองสำราญ ผู้อำนวยการส่วนงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ ร่วมบรรยาย

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เปิดสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กรกฎาคม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ โทร. 02 – 942 – 6900 – 99 ต่อ 3031, 3032