เด็กอายุ 7-14 ปี ทำบัตรประชาชน 10 ก.ค. นี้

กรมการปกครองเผย 10 กรกฎาคมนี้ จะเปิดบริการให้เด็กอายุตั้งแต่ 7 ถึง 14 ปี ทั่วประเทศ ประมาณ 8 ล้านคน ทำบัตรประชาชน

         นายนิรันดร์ กัลยาณมิตรรองอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการทำบัตรประชาชนเด็ก 7 ขวบ ว่า ตามที่มีการออกพ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2554 กำหนดให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งในวันที่ 10 กรกฎาคมนี้ จะมีการเปิดบริการให้เด็กอายุตั้งแต่ 7-14 ปี ทำบัตรประชาชนทั่วประเทศ  ประมาณ 8 ล้านคน

         สำหรับการขอทำบัตร ผู้ปกครองสามารถเป็นผู้ยื่นคำร้องขอมีบัตรแทนได้ หรือตัวเด็กแสดงความจำนงขอมีบัตรเองก็ได้ ซึ่งตอนนี้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯหรือไอซีที ได้ทยอยส่งบัตรมาให้ที่กรมการปกครอง ประมาณ 25 ล้านใบแล้วดังนั้นเชื่อว่าบัตรสมาร์ทการ์ด จะมีจำนวนเพียงพอพร้อมยืนยันว่าตอนนี้กรม การปกครองมีความพร้อม 100% ที่จะให้บริการ

         การเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนเด็กอายุ 7-14 ปี ครั้งแรก อาจทำให้มีคนมาทำบัตรกันจำนวนมาก ดังนั้นจะให้สำนักงานเขตที่ว่าการอำเภอ ได้เปิดบริการวันเสาร์และวันอาทิตย์เพิ่มด้วยรวมถึงมีการเพิ่มส่วนสำนักงาน เทศบาล พร้อมทั้งให้แต่ละท้องที่สำรวจจำนวนของเด็กว่าพื้นที่ใดมีเด็กมากที่สุด แล้วนำมาจัดเป็นแผนปฏิบัติ โดยจะมีการจัดชุดเคลื่อนที่โดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์เข้าไปบริการทำบัตร ประชาชนให้กับเด็กตามโรงเรียนต่างๆซึ่งคาดว่าในแต่ละเดือน จะมีเด็กทำบัตรประมาณ 7 แสนใบ

          รองอธิบดีกรมการปกครองกล่าวและว่าสำหรับการทำบัตรประชาชนเด็กครั้งแรกจะเปิด ให้ทำฟรีหมดในช่วง 1 ปีแรก หากยื่นขอมีบัตรเกินกำหนดไม่ต้องเสียค่าปรับ กรณีการทำบัตรหาย ชำรุด เปลี่ยนชื่อสกุล โดยต้องขอทำบัตรใหม่ ถือว่าไม่ต้องเสียค่าปรับ รวมถึงการถูกเรียกตรวจบัตร ถ้าไม่ได้พกไว้ก็ไม่ถือว่ามีความผิด

         ข้อดีของการมีบัตรตั้งแต่อายุ 7 ปีคือสะดวกต่อเด็กในการแสดงตัวตนโดยไม่ต้องพกพาทะเบียนบ้านหรือสูติบัตร ทำให้สามารถใช้สิทธิ์ในรัฐสวัสดิการ ประกันสังคมได้ง่ายขึ้นรวมทั้งบรรเทาปัญหาการสวมสิทธิ์จากต่างด้าว