โควตา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี55 รับสมัครแล้ว

UploadImage

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2555 ระบบโควตา


เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี และโควตาพื้นที่ ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2554

         สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาอ่านรายละเอียด เงื่อนไขการสมัคร ตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติ การเข้าศึกษา จากระเบียบการรับสมัครหรือข้อมูลการรับสมัครของคณะต่างๆ ก่อนทำการสมัคร
 
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม(โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษา)
2. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม(โควตาเรียนดี และโควตาพื้นที่)
3 .คณะอุตสาหกรรมเกษตร(โควตาเรียนดี และโควตาพื้นที่)
4. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (โควตาเรียนดี)

***ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ : https://stdadmis.kmutnb.ac.th/EntQuota/Apply/start.aspx

ขั้นตอนการสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • ทำการลงทะเบียนเพื่อสมัคร
  • กรอกข้อมูลการสมัคร
  • พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าสมัคร
  • ชำระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์
  • ตรวจสอบสถานะการสมัคร
  • พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร
มีปัญหาการสมัคร/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 1626, 1627
อีเมล์scs@kmutnb.ac.th
เว็บไซต์หลักการรับสมัคร    http://www.admission.kmutnb.ac.th