สืบสานตำนานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย 54 มช.

จกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่“สืบ สานตำนานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย 54” จัดโดยสโมสร นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบ 7 รอบ วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา
       

       ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปีนี้จะได้จัดขึ้นอีกครั้งเป็น ครั้งที่ 47 พร้อมกับพัฒนาการสู่ปีที่ 47 ของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ประกอบกับในปี 2554 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ประเพณีนำนักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ หรือ “สืบสานตำนานประเพณีลูกช้างขึ้นดอยปี 2554” จึงได้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง
    
       ด้าน รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รอง อธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า  สำหรับกิจกรรมเริ่มขึ้นตั้งแต่ เช้าตรู่ของวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2554 โดยเวลาประมาณ 05.00 น. นักศึกษาแต่ละคณะจะมารวมกัน ณ จุดนัดหมายของแต่ละคณะ แล้วมาตั้งขบวนบริเวณลานพิธีด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้นเวลา 06.19 น. จะมีการประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล เวลา 07.07 น. เริ่มพิธีเปิดงาน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวเปิดงาน หลังจากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันลั่นฆ้อง ซึ่งถือว่าสืบสานตำนานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย 54 ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ และเวลา 07.30 น. จะเริ่มออกขบวน
    
       นายศีลวันต์ โสฬสลิขิต นายก สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า  ในปีนี้ทางสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย เชียงใหม่จึงได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยได้เพิ่มจุดสวัสดิการและจุดพยาบาลทั้งสิ้นรวมเป็น 10 จุด เพื่อให้นักศึกษาได้พักดื่มน้ำ และปฐมพยาบาลสำหรับน้องๆ ที่เดินไม่ไหว ซึ่งทั้ง 10 จุด ได้แก่ จุดบริการวังบัวบาน ศาลาริมทาง น้ำตกมณฑาธาร วัดผาลาด ศูนย์ไฟป่า ศาลาชมวิว ที่พักริมทาง หอดูดาว ลานชมวิว และวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ โดยทุกจุดจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาล และรถพยาบาลของโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อีก ทั้งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและนักศึกษาวิชาทหารที่จะคอยอำนวยความสะดวกในเรื่อง การจราจร การรักษาความปลอดภัยให้กับนักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
    
       สำหรับการรณรงค์รับน้องปลอดเหล้า สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีมาตรการที่จะป้องกันการดื่มเครื่อง ดื่มแอลกอฮอล์ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ได้ประสานงานกับสถานีตำรวจภูพิงค์ ราชนิเวศน์ ศูนย์การจราจรตำรวจภูธรเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ซึ่งจะมีการตรวจจับและปรับผู้ที่นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในเขตอุทยานฯ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
    
       เมื่อเดินผ่านเส้นทางจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กว่า 13 กิโลเมตร ถึงพระบรมธาตุดอยสุเทพแล้ว เหล่าลูกช้างจะร่วมกันประกอบพิธีสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ รับโอวาทจากพระเถระผู้ใหญ่ ปฏิญาณตนเป็นนักศึกษาที่ดีและเป็นพลเมืองดีของประเทศ แล้วจึงเดินทางกลับสู่มหาวิทยาลัย เชียงใหม่UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage