เปิดบ้านสานฝันสู่สหเวชฯ มศว ครั้งที่ 3 วันที่ 27 ส.ค. 54

UploadImage

        เชิญชวนน้องๆ ม.ปลายสายวิทย์ ที่มีความสนใจในทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรมดีๆเพราะ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโครงการ Open House เปิดบ้านสานฝันสู่สหเวชฯ มศว ครั้งที่ 3 ให้น้องๆได้เรียนรู้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย หลักสูตรการเรียนการสอน และความรู้ ความบันเทิงมากมายกับพี่ๆสหเวชศาสตร์ งานจะมีในวันที่ 27 สิงหาคม 2554

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 6 สิงหาคม 2554

ด่วน!! รับจำนวนจำกัดเพียง 90 คนเท่านั้น
   

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
  2.  มีความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข
กำหนดการ
วันที่ 27สิงหาคม พ.ศ. 2554 ค่าย Open House เปิดบ้านสานฝันสู่สหเวชฯ มศว ครั้งที่ 3

สถานที่จัดกิจกรรม

คณะสหเวชศาสตร์ และพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

เอกสารการรับสมัคร(สามารถถ่ายเอกสารได้)
1.     ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป)
2 .  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
3.     ซองจดหมายเปล่าขนาดมาตรฐาน ติดแสตมป์5  บาท พร้อมจ่าหน้าซองถึงตนเองจำนวน 1  ซอง

** ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนและเป็นความจริงด้วยตัวบรรจง

** หากส่งหลักฐานให้ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง จะไม่ได้รับการพิจารณา
การรับสมัคร

        ผู้สมัครส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครตามที่ระบุไว้ทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่     “โครงการ Open House เปิดบ้านสานฝันสู่สหเวชฯ มศว ครั้งที่ 3”  สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  63  หมู่ 7  ถ.รังสิต - นครนายก  ต.องครักษ์     อ.องครักษ์   จ.นครนายก  26120    ตั้งแต่วันนี้  - 6  สิงหาคม  2554 ( โดยจะยึดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ  )

การประกาศผล
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด โดยจะประกาศผลในวันที่ 11  สิงหาคม 2554

  1. การประกาศผลทางไปรษณีย์ตามที่อยู่บนซองจดหมายที่แนบมาพร้อมหลักฐานการสมัคร
  2. คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  3. ทาง  www.facebook.com เปิดบ้านสานฝันสู่สหเวชฯ มศว

การยืนยันผลการเข้าร่วมโครงการ
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันการเข้าร่วมโครงการโดยการโทรมายืนยันการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตามเบอร์โทรที่ระบุไว้ด้านล่าง
***หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
พี่อิม     080-2836776 
พี่มิ้ว   087-4233574   
พี่วา    085-9065327  
พี่นุกนิก     082-7442171แผนที่การเดินทางมาคณะสหเวชศาสตร์ มศว ค่ะ

UploadImage