ประกวดภาพวาด “ความสุขจากการให้” ชิงทุนการศึกษากว่า 1 ล้าน


UploadImage


         สำหรับน้องๆ คนไหนที่มีจินตนากรสูงลองมาฟังทางนี้ เพราะ โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ที่จัดขึดขึ้นเป็นปีที่5 โดยปีนี้มีความพิเศษกว่าทุกๆ ปี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางอินทัชจึงขอชวนน้องๆ ป.4 ถึงอุดมศึกษา สนุกกับการอ่านแล้วใช้จินตนาการถ่ายทอดสิ่งที่อ่านเป็นภาพวาดในหัวข้อ“ความสุขจากการให้”

กติกาการประกวด

  1. อ่านและคัดเลือกผลงานวรรณกรรมที่ชอบ ทั้งจากวรรณกรรมไทย และพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในบทหรือตอนที่สื่อให้เห็นถึงความสุข ความปิติที่เกิดจากการให้ หรือการรับ แล้วใช้จินตนาการถ่ายทอดสิ่งที่อ่านเป็นภาพวาดให้ตรงตามบทวรรณกรรมที่ได้คัด เลือกมา(ห้ามคัดลอกจากภาพต้นฉบับ)
  2. ผลงานต้องสื่อให้เห็นถึงเอกลักษณ์ความเป็น ไทย และองค์ประกอบภาพอื่นๆ ต้องสอดคล้องกับยุคสมัยในวรรณกรรมนั้น ทั้งนี้ สามารถใช้เทคนิคลายเส้น หรือเทคนิคสีที่ตนเองถนัด(ยกเว้นคอมพิวเตอร์กราฟิก)
  3. ผลงานที่ส่งต้องไม่เคยผ่านการประกวดที่ใดมาก่อน
  4. ขนาดผลงาน สำหรับระดับประถมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า12 x 16นิ้ว และไม่เกิน 16 x 24 นิ้ว สำหรับระดับอุดมศึกษา ขนาดผลงาน 16.5 x 23.4 นิ้ว (A2) ขึ้นไป
  5. เขียน ชื่อ– สกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรรศัพท์ ระดับชั้น สถาบันการศึกษา พร้อมชื่อผลงาน ชื่อวรรณกรรม ลงนามรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งแนบหนังสือรับรองผลงานและประทับตราโรงเรียน จากสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ตามแบบฟอร์มที่ปรากฏใน http://www.intouchcompany.com/ (ยกเว้นระดับอุดมศึกษา)
  6. สิ่งที่ต้องส่งมาด้วย ได้แก่
- บทวรรณกรรมที่ตยเองเลือก โดยคัดลอกเฉพาะตอนที่นำมาวาดเป็นภาพ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
- แง่คิด หรือคติสอนใจที่ได้รับจากวรรณกรรมที่ตรงตามหัวข้อ “ความสุขจากการให้” ความยาวไม่เกิน 5 บรรทัด
- เหตุผลที่ชอบตัวละครและวรรณกรรมนั้นๆ ความยาวไม่น้อยกว่า 10 บรรทัด และไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

  1. ส่งผลงานด้วยตยเองหรือทางไปรษณีย์มายัง โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่5 บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชั้น 15 เลขที่ 414 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  2. เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้- 31 สิงหาคม 2554


ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-687-4528-9 หรือ http://www.intouchcompany.com/ และ www.facebook.com/intouchwannakam